Zamanın önemini ve değerini anlatan Türk ve yabancı atasözleri, anlamları ve açıklamaları.

***aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez

aç hiçbir mazeretle susturulamaz, çocuk da istediği şeyi hemen elde etmek ister.

*** Bugünün işini yarına bırakma.

İşler günü gününe yapılmalıdır. Gününde yapılmayan bir iş önemini yitirir. Üst üste biriken işlerin altından kalkmak güçleşebilir. Yarın çıkacak yeni işler bugünküyle birleşince büyüyeceği için, hepsini yapmaya zamanımız yetmeyebilir. En iyisi, her işi gününde yapmaktır.

*** Terazi tartıyla, her şey vaktiyle ölçülür.

*** Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir

*** Şimdilik ölümüne kadar hayattasın

*** Vakit nakittir

Bu söz zamanın değerini anlatmak için söylenir. Zaman, para kadar değerlidir. Bütün zamanlarını boşa geçirenler giden zamanı geri getiremeyecekleri için, sanki birer hazine yitirmiş gibi olurlar. Zamanını boş geçirenler hiçbir kazanç elde edemezler. Ayrıca, insan ömrünün kısa, yapılacak işlerin ise çok olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle zamanımızı çok iyi değerlendirmeliyiz.

*** Vakitsiz öten horozu başını keserler.

Zamanlı zamansız öten horoz uğursuzluk getireceği inancıyla kesilir. Her söz yerinde ve zamanında söylenmelidir. Bir şeyin doğru ve gerçek olduğunu bilseniz bile, bunları kavrayamayacak kişilere söylerseniz büyük tepki görürsünüz. Toplum sizin söyleyeceğiniz sözü anlayacak olgunluğa eriştiği zaman söylemelisiniz.

*** Zaman sana uymazsa sen zamana uy…

İnsan, toplum içinde yaşamak zorundadır. Toplumdaki gelişme kişinin istediği gibi olmuyorsa, kişi bu gidişe ayak uydurmaya bakmalıdır. Yaşantıdaki değişikliklere ayak uydurmayanlar hem gülünç durumlara düşerler, hem de toplum dışına itilirler. Yeniliklerin getirdiği yaşam olanaklarından yararlanmak için, zamana ayak uydurmak gerekir.

*** Sakla samanı, gelir zamanı

*** Her saat yaralar, sonuncusu öldürür. (Bask atasözü)

*** Demir tavında dövülür.

“Yüksek ateşte ısıtılıp kızaran demir yumuşar. Bu esnada demire şekil vermek kolay olur. Bunun gibi her işin yapılması için uygun olan zaman ve durumlardan yararlanmayı bilmek gerekir.”

*** Yazın gölge hoş kışın çuval boş

*** Boşa harcadığın bir dakika, ömründen çaldığın bin dakika

*Keten Prenses ruzumlu ziyaretçimize aşağıdaki atasözlerini gönderdiği için canı gönülden teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz

•Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür. Alain

•Ey insan, zaman sensin, sen iyi olursan zaman da iyidir, eğer sen kötü isen zaman da kötüdür. Hz. Muaviye r.a.

•Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatın kendisidir. Benjamin Franklin

•İki kere yıkanamazsın aynı ırmakta; üzerinde akan sulan, şimdi yeni sulardır. Heraklet

•İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler. Hadis-i Şerif

•Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır. Seneca

•Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın, o vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi bulur. Thomas Brown

•Zaman aklı, olgunluğu ve hizmeti artırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir. Thomas Mann

•Zaman, birçok örtüleri kaldırabilir. J.Jack Rousseau

•Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri siler. Roy Chansior

•Zaman, sessiz bir testeredir. Emmanuel Kant

•Zamanın azaltamadığı, yumuşatamadığı üzüntü yoktur. Cicero

•Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok üzüntü duyanlardır. Dante

•Zaman büyük bir öğretmendir, yalnız ne yazık ki daima öğrencilerini öldürür. Curt Goertz

•Zamanın, kime dost, kime düşman olacağı bilinmez. Shakespeare

•Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikayet ederler. La Bruyere