Yıldız zamanı nedir? Yerel yıldız zamanı, Yıldız günü nedir?

Yıldız-günüBir yıldızın saat açısı ile tanımlanan zamana yerel yıldız zamanı ve bir yıldızın gözlem yerinin öğlen çemberinden art arda iki üst geçişi arasındaki süreye de yıldız günü denir. Bir yıldızın saat açısı, gözlemcinin boylamına bağlıdır. Yani bir yıldızın saat açısı, boylamları farklı olan gözlem yerlerinden farklı farklı ölçülür. Bu nedenle, boylamları farklı olan gözlem yerlerindeki yerel yıldız zamanları bir birinden farklıdır.

Astronomlar, yerel yıldız zamanını ölçmede herhangi bir yıldız yerine ilkbahar noktasının saat açısını kullanırlar. Buna göre;

Yerel Yıldız Zamanı (T): İlkbahar noktasının saat açısı (sT) ile tanımlanan zamandır. Yani; T = sTdir

Yıldız günü (Yg): İlkbahar noktasının, gözlem yerinin öğlen çemberinden art arda iki üst geçişi arasındaki süredir.

Bir yıldız gününün 24’te biri bir yıldız saati olarak tanımlanır. Buna göre yıldız günü 24 yıldız saatine eş değerdir. Bir yıldız saatinin 60 da biri, yıldız dakikası ve bir yıldız dakikasının 60 da biri de yıldız saniyesi olarak tanımlanır.

İlkbahar noktası gözlem yerinin öğlen çemberinden üst geçiş yaptığı anda yeni bir yıldız günü başlamış olur ve o anda yıldız zamanı;

T = 0’dır