Afrika ne yazık ki sürekli iç savaş çekişmeleriyle ve sefaletle boğuşan bir kıtadır. Beyaz efendiler ortaya çıktıktan sonra, bu kıta üzerinde bulunan ülkelerin hepsi karışıklık içinde bırakılmışmış, hala çoğu ülke bu karışıklıklarla mücadele etmektedir. Nijerya’da Afrika’nın en büyük nüfuslu ülkelerinden biridir. Nijerya’nın bir başka talihsizliği ise ülkede Petrol rezervlerinin bulunması bu ülkenin daha da karıştırılması anlamına gelmektedir. Gelelim Nijerya’yı karıştıran asıl adama.

Yakubu Gowon, Nijerya’da yaşayan asker ve devlet adamıdır. 1970 ile 1975 yılları arasında Nijerya’ yı yönetmiş, ancak neden olduğu iç savaş sebebi yüzünden, tahminen sayıları 1 milyonu bulan kişinin ölümüne veya kayıp olmasına sebep olmuştur.

gowon

Yakubu Gowon kimdir?
Yakubu Gowon, Nijerya’ nın kuzeyinde bulunan küçük bir kabilede dünyaya gelmiş, ardından askeri okula girmiş, Britanya ve Gana da askeri eğitim almıştır.
1963 yılında Kongo’da savaşmış ve başarılı olmuştur. 1967 yılında ise Nijerya’da klasik bir darbe yapılmış ve General Johnson başa geçmiştir. Yakubu Gowon kıdemli bir subay olarak ülkenin Genelkurmay Başkanlığına getirilmiştir.

Hemen ardından Çok geçmeden yeni bir darbe daha yapılmış ve askeri yönetim el değiştirmiştir. Kuzeyli subayların yaptığı darbe sonucu el değiştirilmiştir. Yapılan darbe sırasında Gowon etkin bir rol oynamadığından taraflar arasında anlaşma yoluna gidilerek, Gowon başa getirilerek sorun tatlıya bağlanmıştır.

Gowon’ un  başa gelmesinin ardından, Askeri yönetimi en kısa zamanda sivil yönetime devredeceğinin sözünü vermiş, ancak verdiği sözü yerine getirmemiştir. Bunun yerine kuzeyde yaşayan İbo  kabilesine karşı büyük bir soykırıma girişilmiş ve ibolara yaşatılan vahşet sonucunda ülke yeni bir iç savaşa sürüklenmiştir.
Artan hoşnutsuzluk ve karışıklığın üzerine Yakubu Gowon, 27 Mayıs 1967 yılında ulkede Olağanüstü hal ilan etmiş ve ülkeyi 12 eyalete bölmüştür. Yapılan olağanüstü halın asıl amacı ise doğuda yaşayan  İboların denizle olan bağlantısını kesmekti.

Deniz’le  olan bağlantısı kesilen ve kısıtlanan İbo Hakkı, Olağanüstü halin ilan edilmesinden 3 gün sonra bağımsız bir devlet olduklarını açıklayarak Biafra Devletini kurduklarını ilan ettiler.
Ardından ülkede tam bir iç savaş yaşanmaya başladı. 1970 yılında son bulan iç savaşın ardından hükumet birlikleri galip geldi.
Bu savaşın ardından taraflar arasında ki uzlaşmayı sağlamak için Yakubu Gowon elini taşın altına koymuş ve taraflar arasında ara bulucu olmuştur.
Darbe ile gelen darbe ile gider.

1975 yılında ise diktatör Yakubu Gowon, Uganda’ ya gittiği sırada, gerçekleşen yeni bir darbe sonucu görevinden alındı. Bunun üzerine ülkesine dönmeyerek İngiltere’ ye sığınma girişiminde bulundu. 1976 yılında adı karşı bir darbe girişimi karıştıysa da başarılı olamadı. Bir müddet Sürgün hayatı yaşadıktan sonra 1980 yılında affedildi ve ülkesine geri döndü. Yakubu Gowon’ un sebep olduğu iç savaş nedeniyle Nijerya’da bir milyon kişinin kaybolması ve hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olayların sorumlusu olarak gösterilmektedir. Yakubu Gowon daha sonraları Afrika’da Akil insan olarak görev yapmış ve yapılan ara buluculuk çalışmalarında Yer almıştır.