waterloo

Savaşın bir gününü görseniz diğer gününü görmemek için Tanrıya yalvarırdınızNapolyon Bonapart
Waterloo savaşıNapolyon savaşlarının en sonuncusu ve en etkilisidir. Bu savaşta Avrupa kıtasındaki Fransız hakimiyeti sona ermiş ve kıta üzerindeki güç dengesi ve politik sınırların çizilmesi açısından köklü değişiklikler meydana gelmiştir.

18 Haziran 1815 yılında gerçekleşen savaş, ünlü Fransız yazar Victor Hugo‘ nun başyapıtı olan Sefiller isimli romanında dile getirildiği gibi, sadece bir savaş değil dünya yüzünün değişmesidir. Waterloo Savaşı ile birlikte bugünkü Avrupa Birliği ve NATO‘ nun bir nevi temelleri atılmıştır denilebilir.  Avrupa‘ nın ortak hareket etmesi, ortak bir düşmana karşı birlik içinde mücadele edilmesi fikri bu savaşta ortaya çıkmış ve  sonucunda yaşadığımız yüzyılda varlığını kuvvetlendiren Avrupa Birliği ve NATO gibi oluşumlara sebep olduğu bugün söylenmektedir.

napolyon-waterlooWaterloo Savaşı, Belçika‘ nın başkenti olan  Brüksel bölgesinin 13 kilometre güneyinde, Napolyon Bonapart‘ ın komutasında ki Fransız ordusu ile İngiltere‘de Wellington dükü ve Beyaz Rusya‘dan General Blücher tarafından komuta edilen ittifak güçleri arasında meydana gelmiştir. Fransızlar bu savaş sonunda aldıkları yenilgiyle, Napolyon dönemi sona ermiş ve 23 yıllık Savaş bitmiştir. Hatırlanacağı üzere Napolyon dramatik bir hezimet yaşadığı bu seferin ardından Elbe adasına Sürgüne gönderilmişti. Ancak XVIII. Lui‘ nin  gözden düşmesi ve Fransa‘da devam eden ekonomik siyasi istikrarsızlık, ihtiras küpü içinde olan Napolyon‘a iktidara giden yolu bir kez daha açmış ve devrik İmparator 1815 yılında Fransa‘ya geri dönerek yönetime el koymuştur. Kendilerine kan kusturan Napolyon‘ u tekrar Fransa‘ nın başında gören müttefikler vakit kaybetmeden Napolyon‘ a savaş ilan etmişlerdir. Napolyon Tüm Avrupa‘ yı fethetme arzusundan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Amacı Fransa‘yı bir Avrupa İmparatorluğu yapmaktı. Bu iddiasından ve hedefinden hiçbir şekilde vazgeçmeyen Napolyon ve Avrupa devletleri arasında Waterloo‘da bir savaş gerçekleştirdi.

İngiltere, Avusturya, Beyaz Rusya ve Rusya arasında yedinci koalisyon kuruldu. Wellington dükü komutasındaki müttefik Ordusunda İngiliz, Belçikalı, Alman ve Hollanda lı askerlerden oluşuyordu. Napolyon, İngiliz ordusu için düşmanların en güçlü ve en değişmeyeni demiştir. Wellington dükü Arthur Fransızların hiç yenilmemiş ve en yetenekli koalisyon Generaliydi. Beyaz Rusya ordusunun kumandanı Blücher, Waterloo Savaşında 72 yaşında ve Napolyon‘ a karşı savaşarak birden fazla galip gelmiş tek kişiydi.Yaşı ve tecrübesi sayesinde diğer komutanlar arasından Napolyon‘ dan en az korkan kişiler arasındaydı. NapolyonFransa‘ya geri döndüğünde aklında bir tek soru vardı Müttefikleri nasıl yenebilirim. Paris‘te düzeni sağlayan Napolyon‘ un ilk planı Brüksel‘ i yeniden ele geçirmek olmuştu. Napolyon‘ un Savaş planı ise Belçika‘ da toplanan ittifak kuvvetlerini saldırmak ve her bir düşmanı ayrı ayrı yemeyi planlıyordu.
Napolyon şaşırtmalı taktiklerle saldırıya geçmiş, ancak müttefiklere gereken desteğin zamanında gelmesi, Fransız ordusu içerisindeki karışıklıklar ve gidip gelen savaş dengesi Fransızların aleyhine dönmesiyle bütün Avrupalı müttefikleri Napolyon‘ u bir kez daha hizmete uğrattı.

Napolyon Niye Yenildi
Fransız Ordusu emeklilerden, köylülerden ve zorla silah altına alınan askerlerden oluşuyordu.  Napolyon Ateş gücünü kullanmak yerine, düşmana karşı sürpriz saldırılar düzenlemeyi tercih etti. Ancak bu Plan işe yaramadı. Ayrıca Savaş alanında bulunan çamurlar at arabalarının ilerlemesini ve topçuları yavaşlatmıştı. Napolyon‘ un savaşı kaybetmesinin sebeplerinden biride Hemoroid hastalığından dolayı bitap düşmüş olması nedeniyle eskisi kadar hızlı karar verememesi de gösterilir. Napolyon‘ un Generali Mareşal Ney‘ in zamanında saldırıya geçmemesi eksik yönlerden biri olmuştur. Ayrıca Savaş alanındaki haber ağının kopması ve ulakların yeterince çalışmaması, Napolyon‘ u bir kez daha mağlup etmiştir.

bayrak
Eninde sonunda hizmet gelmiş olsa dahi Napolyon bir kez daha yönetimi kaybetmiştir. Waterloo da ki yenilgiyle Napolyon‘ un 100 günlük hükümdarlığı sona ermişti. Avrupa, Viyana da toplanarak Kıtayı Fransız ihtilalinden önceki durumuna geri döndürmek ve hatta Fransa‘ nın başına da bir kral oturtmasını istiyordu. Konferans sonunda Avrupa Devletleri bir Konfederasyon oluşturmuştur. Bu Konfederasyon 2 nesil geçmeden büyük bir imparatorluğa dönüşecek ve Napolyon İmparatorluğu‘ nun yerini alacaktır. Fransa‘ yı alt eden İngiltere ise Savaşın en karlı kazananı olmuştur. O dönem için dünyanın tek süper gücü olmuş ve bu konumunu yüzyılın sonuna kadar sürdürmüştür. Fransız Devrimi‘ nin kavramları olan özgürlük, eşitlik ve kardeşlik bir asırdan daha fazla bir süre etkisini devam ettirmiştir.

Waterloo Savaşı bugünkü Avrupa Birliği ve NATO gibi dünya çapında birlikteliklerin oluşmasında etkili olan ve Avrupa tarihini kökten değiştiren bir savaş olmuştur.