Her yıl 1 Ocak ile 7 Ocak tarihleri arasında Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası olarak çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu durumun baş sebebi ise Verem hastalığına toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekmektir.

Dünya nüfusunun üçte birlik bir kısmı tüberküloz mikrobuna maalesef enfekte olmuş durumdadır. Virüse enfekte olmuş olan bu kişilerin %10 luk bir kısmı ise hayatları boyunca en az bir kere verem hastalığına yakalanma riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Her yıl 1,5 milyon insan verem hastalığı sebebi ile hayatlarını yitirmektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 16 bin insan verem hastalığına yakalanmaktadır.

Verem hastalığına erkekler daha fazla yakalanmaktadırlar. Verem hastalarının yaklaşık olarak %60’ı erkek %40’ı ise kadındır. Verem hastalarının %65’inde ise akciğer tüberkülozu var iken geriye kalan %35’in de ise akciğer organı dışında bu hastalık bulunmaktadır.

Verem belki çok da yaygın değilmiş gibi gelebilir. Tehlikeli bir hastalık değilmiş gibide gelebilir kişilere ancak şunu sakın unutmayın ki verem oldukça tehlikeli ve öldürücü bir hastalıktır ve bu hastalık ile mücadele edilebilir.