TANIM
Uçak ve diğer hava araçlarının her türlü bakım ve onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılması aşamalarında görev yapan kişidir.

GÖREVLER
– Uçakların motor kısmını kontrol eder, onarım ve bakımını yapar,
– Mümkün olduğunca ekonomik davranarak, arızalı parçaların tekrar kullanıma sunulması veya servis dışı edilmesi işlemlerini yapar,
– Bakım ve onarım kataloglarını okur, iş ve işlemleri takip eder, gerekli testleri yapar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Perçin makineleri,
– Kesme aletleri,
– Şekillendirme aletleri,
– Mekanik/Elektronik ölçüm aletleri,
– Motor test üniteleri (bremze vb),
– Yüzey düzgünlük ölçüm aletleri,
– Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar vb

ucak-teknisyen

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Uçak bakım ve onarım teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Şekil ilişkilerini görebilen,
– Ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Sorumlu, dikkatli, kurallara uyan,
– Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen,
– Yenilikleri takip edebilen kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Uçak bakım ve onarım teknisyenleri uçak hangarlarında, uçak bakım ve onarım ünitelerinde çalışırlar.
Çalışma ortamı genellikle kirli (yağ ve yakıt), kokulu ve gürültülüdür.
İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Özel hava yollarında, hava limanlarında, uçak fabrikalarında, uçak bakım-onarım atölyelerinde, Türk Hava Yolları’nda, uçak fabrikalarının üretim ve montaj hattında çalışırlar. Uçak bakım-onarım teknisyenliği, gelecek görünümü açısından gelişen bir meslektir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Anadolu Teknik Lisesi, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde-Motor bölümü, Sivil Havacılık Yüksek Okulları’nda verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Meslek eğitimini alabilmek için; İlköğretim okulu mezunu olmak, Anadolu Meslek, Anadolu Teknik Liseleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavını kazanmış olmak, gerekmektedir.
– Türkiye’de tescil edilmiş sivil uçaklarla, Türk hava sahası içinde bulunan ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi diğer bir devlete ait olan sivil uçak, helikopter ve planörler üzerinde müstakil olarak periyodik bakım, küçük tamir, revizyon ve uçuşa elverişlilik kontrolü yapabilmek için uçak bakım teknisyeni lisansına sahip olmak zorunludur Lisansı olmayanların uçak bakım teknisyenliği yapmalarına müsaade edilmemektedir – Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi “Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatı”na göre; A Kategori Uçak Bakım Teknisyeni lisansları Ulaştırma Bakanlığı’nca, belgeler ise Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili kıldığı müesseselerce verilir.
– Ulaştırma Bakanlığı’ndan lisans alabilmek için mutlaka Anadolu Teknik Lisesi Uçak Motorları Bakım-Onarım bölümünden mezun olmak gerekmektedir Ama teknisyen olarak diploması olup da bir işyerinde çalışanlar, çalıştıkları süre en az (3) üç yıl olmak şartı ile bu işyerinden alacakları bir belge ile kanıtlamaları halinde Ulaştırma Bakanlığı’ndan lisans almak için, lisans sınavına başvurma hakkını elde ederler

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Anadolu teknik lisesinin öğrenim süresi (5) beş yıldır. İlköğretim okulu üzerine, birinci yıl hazırlık sınıfı olmak üzere geriye kalan (4) dört öğretim yılında yabancı dilde eğitim yapılmaktadır. Eğitim süresince genel kültür dersleri ve meslek dersleri verilmektedir Mesleki derslerin uygulamaları işletme ve atölyelerde vcerilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Anadolu Teknik Liselerinin; Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor, bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Makine, Otomotiv, Tarım Alet ve makineleri ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler Ayrıca, Anadolu Teknik Liselerinin; Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor bölümlerinden mezun olanlar Otomotiv öğretmenliği, Uçak gövde-motor (Sivil Havacılık YO), Uçak gövde-motor bakım (Sivil Havacılık YO), Mekatronik Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.