Üç tarafı denizlerle çevrili olması nedeniyle balıkçılık sektöründe önemli bir ülke olmaya çalışan Türkiye çeşitli balık türlerinin yetiştiği ve avlandığı bir coğrafyadır. Balıkçılığın düzenli ve kurallara uygun bir şekilde yapılması amacıyla çeşitli yasalar ve av dönemleri yürürlüktedir.

Balıkçılık denizler başta olmak üzere göletlerde, göllerde ve yapay havuzlarda uygulanır. Bununla birlikte baraj kenarlarında kurulan balık yetiştirme alanlarında da balıkçılık faaliyetleri gerçekleşir. Türkiye’de bu alanda uzmanların yetişmesi için birçok üniversitede Su Ürünleri fakülteleri kurulmuştur.

Türkiye’de balıkçılığın yoğun olarak yapıldığı bölgeler ise şunlardır:

Karadeniz Bölgesi

Türkiye’nin kuzeyinde bulunan Karadeniz Bölgesi balıkçılığın en fazla yapıldığı bölgelerin başında gelir. Bu bölgede yaşayan insanların önemli bir kısmı geçimini balıkçılıktan sağlar. Bir iç deniz olması nedeniyle bu denizde farklı balık türleri yaşar. Hamsi başta olmak üzere çinekop, istavrit, lüfer, isparoz, tekir ve çaça gibi balık türleri bu bölgede avlanır. Coğrafi şartlardan dolayı tarım alanlarının ve hayvancılığın kısıtlı olması bu bölgede tekne ve ağ balıkçılığını geliştirmiştir. Sahil bölümlerinde de olta balıkçılığının yapıldığı bölgede suyun mineral yapısından dolayı derin bölgelerde bazı balıklar yaşayamaz.

Marmara Bölgesi

Marmara Denizi üzerinden yapılan balıkçılık bu bölgede göllerde de yoğun bir şekilde yapılır. Bölgede nüfusun yoğun olması balıkçılığın aynı zamanda bir iş imkanı olarak gelişmesine neden olmuştur. Özellikle İstanbul ve Çanakkale Boğazı balıkların önemli geçiş alanlarından birisidir. Ağ balıkçılığı yöntem olarak bu bölgede daha fazla tercih edilir. Konserve balıkçılığı da bölgede geliştiği için özel avlanma yöntemleri de kullanılır. Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli’de beslenmede balığın kullanıldığı fabrikalar bulunur.

Ege Bölgesi

Tarımla birlikte yoğun olarak tercih edilen balıkçılık, Ege Bölgesi’nde özellikle turizm açısından oldukça önemlidir. Bölgede birçok ote ve turizm işletmesinin olması balıkçılığı bir iş alanı haline getirmiştir. Özellikle kıyı bölgesinde tekne balıkçılığı yaygındır.

Akdeniz Bölgesi

Tıpkı Ege Bölgesi gibi turizm açısından önemli bir yer alan Akdeniz Bölgesi, balıkçılığın ticari ve hobi olarak yapıldığı bir bölgedir. Bölgede birçok göl ve göletin olması balıkçılığın gelişimine katkı sağlar.