Ordular, mesleği askerlik olan kişilerin dışında, ya belirli bir süre için zorunlu askerlik hizmetine alınan yetişkin kişilerden ya da gönüllülerden oluşur.

Askerlik hizmeti, profesyonel olarak askerlik mesleğini yapanların dışında ülkemizde 20 yaşına gelmiş sağlıklı Türk erkek vatandaşların, zorunlu olarak, belirli bir süre orduda görev yapması veya anlaşmalı oldukları bir süre boyunca meslek olarak icra ettiği bir görev olup vatanî görev olarak da bilinir.

Ülkemizde askerlik için bir engeli bulunmayan sağlıklı Türk gençleri 4 ayrı celp dönemi olarak askere alınmakta ve 12 ay boyunca silah altına girmektedir. Ayrıca ilgili mevzuatlar gereği lisans ya da yüksek lisan seviyesinde diplomaya sahip olanlar ”Kısa Dönem” olarak bilinen ”Yedek Subay” statüsünde 6 ay er/erbaş ya da 12 ay Asteğmen rütbesinde silah altına alınırlar.

Türk Ordusu ve Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluşu olarak kabul edilen tarih M.Ö. 209’da Asya Hun İmparatoru Mete tarafından 10’lu teşkilat sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem küçük değişikliklerle halen günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılmaktadır.

Günümüz Silahlı Kuvvetleri’nde ise erden generale kadar olan rütbe ve işaretler şu şekildedir:

rutbe

Erbaş / Er Rütbeleri

Er: Silahlı kuvvetlerdeki rütbesiz askerdir.

Onbaşı
Uzman Onbaşı
Uzman Çavuş

Astsubay Rütbe ve İşaretleri

Astsubay Çavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli üstçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Başçavuş

Subay Rütbe ve İşaretleri

Asteğmen
Teğmen
Üsteğmen
Yüzbaşı
Binbaşı
Yarbay
Albay

General Rütbe ve İşaretleri

Tuğgeneral
Tümgeneral
Korgeneral
Orgeneral

Generallerin Deniz Kuvvetlerindeki karşılığı Amiral’dir.

Mareşal: Hali hazırda Mareşal rütbesinde asker Silahlı Kuvvetlerimiz’de bulunmamaktadır. Bu rütbe TSK’da en yüksek askeri rütbe olmakla beraber diğer rütbelerden önemli bir farkı kıdem ve bekleme ile kazanılamamasıdır.

Bu rütbe savaşta üstün yararlılıkları görülen ve en az Orgeneral ya da Oramiral rütbesine sahip subaylara TBMM tarafından ilgili kanuna dayanarak verilir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 2 Mareşal vardır. Bunlardan ilki Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, diğeri ise Mareşal Fevzi ÇAKMAK’tır.