totem_nedir-1110x400

Totem, halk arasında bir durumun gerçekleşmesi için, diğer bir durumun yapılması ya da yapılmaması olarak bilinir. En azından Türk toplumunda totem kelimesi yalnızca bu anlamda kullanılır. Totem kelimesinin asıl anlamı araştırıldığında aslında bu şekilde kullanılacak bir kelime olmadığı ortaya çıkacaktır. Çünkü totem bir inançtır.

Totem, şu anki kullanımı ile insanı mutlu eden bir şey olduğunda, aynı şeyin tekrar olması için şartların aynı şekilde düzenlenmesi olarak bilinir. Bu durum özellikle maçlarda ortaya çıkmaktadır. Kişiler genelde gol olduğu durumlarda hangi pozisyondalarsa, gol olma ihtimali olan anlarda da aynı pozisyona geçerek totem yaparlar ve gol olursa totemin tuttuğuna inanırlar.

Eğer gol olmaz ve totem tutmazsa yeni bir totem ortaya atılacaktır. Aslında olması bir şarta bağlanan bir olayın olması halinde de kişi çoğu zaman toteminin tuttuğu yönünde iddialarda bulunur. Gün içerisinde olması bir şeye bağlanan her şartın totem olduğu kabul edilebilir. Halk arasında bilinen anlamıyla totem bu şekilde açıklanmaktadır. Ama asıl totem bu açıklamaların aksine sapkın olarak bilinen, kendine inananların bulunduğu bir inanıştır. Bu inanışa göre de her şey totem olabilmektedir. Bu inanışın şu an inanılan totemden farkı totem yaptıkları nesneden geldiklerine inanmalarıdır.

Totem Nedir?

Kuzey Amerika’da ve Avustralya’da yayılan bir inanç olarak bilinir. Bu şekilde inanan kişilere totemci denir ama totemin bozuk bir inanç olduğu yönünde varsayımlar bulunmaktadır. Zaten bakıldığında birbirinden çok uzak iki yerde ortaya çıktığı görülmektedir. İnsanlar taş, ağaç, hayvan gibi şeyleri kudsi olarak kabul edip bunun ismine de totem derler. Totemcilik kelime anlamı olarak oturacak yer anlamına gelmektedir. Bu anlam Amerika’da yaşayan topluluklardan biri olan “Erdeken Boyu’nun” diline göre çıkarılmıştır. Bu şekilde bakıldığında totem inanışının bir çeşit putlara tapma olduğu ortaya çıkmaktadır. Totem olarak görülen şeyler, totemciler için putlaştırılarak tapılır.

Totem Nasıl Yapılır?

Aslında totem putlaştırılan her şeye verilen bir isimdir. Bu inanıştan olmak için ilahi dinlere inanmamak, bir bitkiye ya da hayvana inanmak ve tapmak gerekir. Bu şekilde kudsileştirilen şeyler her topluluk için farklıdır. Yani totemciler küçük gruplar halinde yaşarlar, her grubun totemi farklıdır. Bu açıdan bakıldığında inanışın sapkınlığı ortaya çıkacaktır. Onlara göre her şey tapınmak için bir totem olabilir. Bunun yanında bir grup için totem olan bir şey diğer grup için hiçbir anlam ifade etmeyebilir ve inanış tamamen farklı bir totem üzerinden yapılır.

Totem İnanışında Tapınma Nasıldır?

Totemcilere göre totem olarak kabul edilen nesne onları korur ve kişiler o totemden meydana gelmiştir; ama diğer topluluğun totemi farklıdır ve o topluluk da kendi toteminden yaratıldığını, kendi toteminin ona yardım ettiğini düşünür. Bu totemlere zaman zaman yapılan müzikli ve şarkılı ayinler de eşlik eder. O totem putlaştırılır ve tüm kabile bu totem etrafında ayine katılır. Her kabilenin bir reisi vardır ve bu reis aynı zamanda büyücü yeteneklerine de sahiptir. Kabilenin totem ile bağlantıya geçmesinde kâhin olarak görülen kabile reisi etkili olmaktadır.

Totemciler Nerede Yaşar?

Totem birbirinden çok uzak yerlerde ortaya çıkmış bir inançtır. Belki de bu yüzden totemler her kabilede farklıdır. Günümüzde totemlerin ve totemizmin yaşatıldığı yerler: Güney Amerika, Avustralya, Afrika ve Okyanusya’dır. Buradaki küçük kabilelerde sapkın totem inancı halen devam etmektedir. Bu kabilelerin ülke içerisindeki coğrafi dağılımına bakıldığında, ülkenin daha çok geri kalmış kesimlerinde yaşadıkları görülür. Çünkü totem ayinleri geleneksel ve çoğu zaman ilkel şartlara sahiptir.