gelenekler

TÖRE

Töreler, nesilden nesile aktarılan ve bazen; yasalaşan gelenekler, ayinler ve davranış biçimleridir.

İster kuyrukta beklemek olsun, isterse bir kutlama esnasında özel bir kıyafet giymek olsun; her toplumun belirli töreleri vardır. Farklı töreleri öğrenmek, farklı ülke ya da kültürlere ait insanları anlamamıza yardımcı olur.

Töre Adet Gelenek Görenek Örf Ne Demek Açıklamaları

Bizim hayatımızı ve kültürümüzü oluştururlar. Hepsi geçmişten günümüze kadar gelmiştir. Büyüklerimizden kalan çeşit adetler olur onlara da babalarından ailelerinden kalmıştır. Büyütülürken bunlarla büyütüldükleri için halen günümüze kadar ulaşmıştır. Babadan oğla gibi nesilden nesle bugüne geldi. Gördükleri böyle devam eder. TDK göre töre, gelenek, adet, örf, görenek gibi kavramlar bireylerin uymalarına zorunlu tutulan davranış biçimleri olarak geçmektedir. Toplumların kültürlerine ait bir şekilde bulunur.

Türklerde önemli bir yeri kapsamıştır. Bunların başında yaşanılanlar ve onların geçmişinden gelenler olmaktadır. Kanunlar dışında olur bazıları insanlar için zorlu bir dönem olarak geçer. Adetler yerine getirilir törelere inanarak kendi işlerini bunlara dayanarak yapmak tamamen yanlışlıktır. Kanunların uygun görmedikleri kişilere zorla dayatılamaz yapmak zorunda kalmazlar. Yasalar töre, adet, gelenek, görenek, örflerden daha üstün yere sahip olup bunlardan kendinizi korumak için bunu deneyebilirsiniz.

ERGENLİK AYİNİ

Dünyanın farklı bölgelerinin töreleri farklıdır. Ancak; ergenlik ayini olarak bilinen ve kişilerin statülerinin değişmesine yol açan doğum, belli bir yaşa gelmek, evlilik ve ölüm gibi belirli dönemler vardır. Bu tür olaylar, her toplumda, törelerle ayrıntılı bir biçimde belirlenmiştir. Bir ihtimal; herhangi bir enfeksiyona yakalanma korkusu nedeniyle, annenin ve bebeğin doğumdan sonraki ilk bir ay toplumdan ayrı tutularak korunması ile ilgili töre çoğu ülkede mevcuttur. Bir gencin çocukluktan yetişkinliğe geçişine yönelik, bir parti düzenlenmekten tutun da dini bir ayine kadar değişebilen, birçok töre bulunmaktadır.

GEÇMİŞLE BAĞLANTI KURMAK

Töreler; sanayileşme ya da diğer kültürlerle kurulan ilişkiler yüzünden, zamanla değişebilmektedir. Bir törenin asıl anlamı unutulmuş olabilir veya geçmişle bağ kurulabilmesi için yaşatılıyor olabilir. Örneğin; Amerika’da, günümüzde pek az çiftçi olmasına rağmen, aileler düzenledikleri şükran yemeği ile, ilk haşatı yapan İngiliz kolonicilere şükranlarını sunarlar.

GELENEKSEL SELAMLAŞMA

Her töre bireyin, toplumun diğer bireyleriyle bağ kurmasına yardımcı olur. Her kültürün geleneksel bir selamlaşma biçimi vardır. Avrupalılar öpüşür ya da ellerini sallar, Eskimolar burunlarını ovar ve Çinliler başlarını eğerler. Bir töreni yerine getiren insanlar, grup ya da toplum üyesi olduklarını da ispatlamış olurlar.

DÜZENE KARŞI GELMEK

Bir töreye karşı çıkmak bireyin cezalandırılmasına hatta, toplumdan dışlanmasına yol açabilir.Töreler yasa değildir, ancak; bir toplumda hangi davranışın uygun olduğunun tespitine yardımcı olduğu için yasalar veya dinsel kurallar kadar önem taşırlar.

DEĞİŞİK TÖRELER

♦ Hint evlenme törenlerinde her şeyin rengi parlaktır ve genellikle;gelin altın takılarla süslenmiş kırmızı bir sari (bir tür Hint kadın giysisi) giyer.

♦ Bazı Portekiz balıkçıları, denizde güvende olmak ve kazasız belasız karaya dönebilmek için teknelerine göz resmi çizerler.

♦ Yeni Zelanda rugby takımlarının karşılaşma öncesi yaptıkları dans, Maori savaş dansından kaynaklanmaktadır.

♦ Balkabağından yüz oyulma töresinin kökeni, 31 Ekim’de kutlanan Kelt ölüleri Anma Günü’ne dayanmaktadır.

♦ Yeni bir yaşamı simgeleyen boyalı yumurtalar, Hristiyanların Paskalya Zamanı’ndan uyarlanmıştır.

♦ Çinlilerin Yeni Yıl festivalleri boyunca, bir dragon kostümü içindeki dansçılar, fişekler patlatılırken, sokaklarda gezinir.