Toplu Taşıtlarda Görgü ve Nezaket Kuralları

Nüfusu kalabalık şehirlerde otobüse, dolmuşa ve trene binmek, şehirler arası yolculuk yapmak belli kurallara bağlıdır. Bu kurallar, kimi zaman devletin aldığı tedbirler sonucu, kimi zaman da bireylerin kendi buluşları ile ihtiyaçtan doğan kurallardır. Taşıt aracı hangi türden olursa olsun, şu genel kurallara uyulmalıdır.

Şehir İçi Taşıtlarda:

– Dolmuşa binileceği zaman, başkasının hakkını almamalı, sıra beklenmelidir.

– Çocuklu, hamile, hasta, yaşlı ve gazilere öncelik tanınmalı ve yer gösterilmelidir.

– Taşıta çok büyük paketlerle binip, başkalarını rahatsız etmemelidir.

– Taşıtın iniş-biniş kurullarına uyulmalıdır.

– Mümkünse bozuk para verilmelidir.

– Sürücüden, durak dışında durması istenmemelidir.

– İnilecek durağa gelmeden, iniş kapısına yaklaşılmalıdır.

– Yaşlıların inip binmesine yardım edilmelidir.

– Kalabalık taşıtlarda bayanlara yer verilmelidir.

– Taşıta bilet veya belge ile biniliyorsa, kuralına uyulmalı, sürücüye ikaz ettirmemelidir.

Şehirlerarası Taşıtlarda :

– Taşıtın kalkış saatine uyulmalıdır.

– Dinlenme yerlerinde, geç kalarak taşıtı bekletmemeli,

– Başkalarını rahatsız edici, kokulu yiyecekler yememeli,

– Ayakkabı çıkarılmamalı,

– Koltuk aralarına eşya koyarak, başkalarının geçişlerine engel olun-mamalı,

– Başkalarını rahatsız edici davranışlarda bulunmamalı,

– Araç içine çöp, meşrubat ambalaj v.b. atılmamalıdır.