Neredeyse her gün haberlerde en az bir kez duyuyoruz bu kelimeleri… Terör, terör saldırısı ya da terörist… Peki, nedir bu terör?.. Neden birileri terörist?..

Son aylarda neredeyse her gün terör saldırılarıyla ilgili haberler alıyoruz. 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara’da yaşanan terör saldırısı ise ülkemizde yaşanan en çok ölümlü terör saldırısı olarak değerlendiriliyor. Tüm ülke olarak hem şaşkın, hem de acı yüklüyüz. Üç günlük yas ilan edildi…

teror1_1101Ülkemizde aslında çok uzun yıllardır terörle iç içe yaşıyoruz. 80′li yılların başından beri… Çok şehitler verildi bu topraklarda. Sivil halktan, Mehmetçik’ten… Kimi zaman köy basıldı, öğretmen kaçırıldı… Kimi zaman karakol basıldı, Mehmetçiğin üstüne mermi yağdırıldı… Bazen bir sanatçı trafik ışıklarında beklerken bir bombanın hedefi oldu… Çok canlar yandı; analar ağladı bu topraklarda… Terörist de bir insan ama kendi canını da hiçe sayıyor canlı bomba halini aldığında… Onun anası da ağlıyor belki bir yerlerde…

11 Eylül, çok büyük bir terör saldırısıyla geçti dünya tarihi arşivlerine… Amerika ve tabi ki tüm dünya sarsıldı. Dünya Ticaret Merkezi olarak kullanılan İkiz Kuleler’e yapılan terör saldırısında… Ölü sayısı binleri geçti… Peki ama neden birileri terörist, birileri mağdur? Birilerinin terörist dediği, diğerlerine göre kahraman mı? İlk önce terör nedir, sözcük anlamıyla başlayalım…

Türkçe’ye Fransızca “terreur” sözcüğünden geçmiş olan “terör” sözcüğü aslında Latince kökenlidir. Anlamı; “korkudan titreme ve titremeye sebep olmaktır”. Fransızca Petit Robert sözlüğünde; “Bir toplumda bir gurubun halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak korku” olarak tanımlanır. İngilizce Oxford adlı sözlükte; ‘Genellikle siyasal nedenlerle, halkın gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak için dehşet öğesini kullanmak’ olarak tanımlanır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde; ‘Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş’ olarak tanımlanır. Tedhiş ise; dehşete düşürme, sürekli ve sistemli şiddet hareketleri, cinayet vb. faaliyetlerle korku uyandırma, yıldırma, terör, demektir.

teror2_1101Korku, şiddet, sindirme ve dehşet yoluyla bir siyasi amacı gerçekleştirmeye yönelik bu faaliyetler; adam kaçırmak, insanlara işkence yapmak, öldürmek, pazar yerlerine, okullara, sinemalara, tren, metro, otobüs, uçak, gemi gibi toplu taşıma araçlarına ve onların istasyonlarına, limanlarına vb. yerlere bomba yerleştirmek, ateşli silahlar ile taramak ya da kimyasal silahlar ile toplu katliamlar yapmak şeklinde olur ki dikkat çeksin. Korku duygusu tüm topluma yayılsın.

Terör toplumlarda can ve mal güvenliğini ortadan kaldırır… Bu öyle bir şeydir ki genelde teröre maruz kalan guruplar da tepkisel olarak terör yoluyla intikam almaya yönelirler. Terör terörü doğurur ve insani yaşam ortamını tamamen ortadan kaldırır. İnsanların birçoğu kendisini hem savcı, hem hakim, hem infaz memuru olarak görüp birilerini kendilerine göre suçlu ilan ederek infaz etmeye yönelirler. Bu da haksız yere binlerce insanın öldürülmesine, yaralanmasına, mallarının ziyan olmasına yol açar.

Terör; fitne, fesat, kaos, anarşi ve zulüm demektir. Terör insanlık suçudur. Böylesi bir anlayışın ne İslam’da ne de diğer dinlerde yeri yoktur. Bu durumda sorulacak asıl soru, nedendir? İnsan insana neden zarar verir? İnsanlar savundukları duygu, düşünce ve inanç sistemi için bir başka canı yakmadan, korku ve panik yaratmadan, sevgi ile elde edemez mi isteklerini? Ego savaşı mıdır, açgözlülük müdür, sapkınlık mıdır yoksa ruhsal sorun mudur sebep? Acizlik midir aslında?

Büyük önder Atatürk’ün de dediği gibi; “Yurtta sulh, cihanda sulh!” Bu söz her gün biraz daha anlam kazanıyor, öyle değil mi?