Latince kökenli terra ve arium kelimelerinin birleşimiyle oluşan akvaryum/fanus içerisindeki bitki yetiştiriciliğine verilen isimdir.

Teraryum (terrarium), özetle, içerisinde bitki yetiştirilen cam sisteme denir. Bu sistemlerde cam, ısı ve ışığı geçirdiği için tercih edilir.

Açık ve kapalı sistem olmak üzere iki çeşit teraryum sistemi bulunur. Kapalı sistemde, içerideki su ve nem buradaki döngüyü sağlar.Teraryum, içerisinde çeşitli bitkilerin, bazı sürüngenlerin ve böceklerin bakıldığı akvaryumlardır.
Bu akvaryumlar, bir dekorasyon öğesi olarak değil, bir ekosistem olarak görülmelidir. (Terra, Latincede toprak anlamına gelir.)

Ekosistem, belirli bir kısımda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemdir. Ekosistem aynı zamanda bir besin ağı ile şekillenmektedir.

Teraryum, günümüzde dekoratif olarak kullanımı yaygınlaşan bir öğedir. Şık görüntüleri ve tasarım bakımından yeniliklere elverişli olmaları, teraryumları dekorasyonda tercih sebebi yapmaktadır.

Bir fanus, eski bir ampül, bir fener kutusu veya bir kavanoz, teraryum için ev sahipliği yapabilir. Teraryumun neyin içinde yapılacağı, tamamen yaratıcılığa kalmıştır.

Teraryum için kaktüs, moss tipi yosunlar, epifitler, orkideler veya eğrelti otları tercih edilebilir.

Bu noktada eski Yunancada “Epi=üzerinde”, “Phyton=bitki” kelimelerinden türemiş olan epifit kelimesini biraz açalım; Bazı bitkiler, diğer bazı bitkileri sadece konak olarak kullanır ve onlara zarar vermeden konum ve destek sağlamak için üzerlerinde büyür ve gelişirler. Toprakta kök yapmazlar. Böyle hayatını devam ettiren bitkilere “epifit” adı verilir.