Tek Tanrıcılık (Monoteizm) nedir?  Tek Tanrıcılık hakkında bilgiler.

Tek tanrıcılık inancı Yaratıcının, bir olduğu, eşi ve benzerinin bulunmadığı inancına dayanır. Bütün ilahi dinler özünde tek tanrıcılık düşüncesine dayanır. Hem Yahudilik ve Hristiyanlıkta hem de İslamiyette Allah’ın varlığı, birliği, bütün evreni ve içindekileri onun yarattığı inancı esastır. Monoteizm inancına göre Allah; yaratan, yaşatan, her şeyi kontrolü altında tutan, eşi, benzeri ve ortağı olmayan tek Tanrı’dır.

İslam dininde “tek tanrıcılık” ifadesi yerine “tevhit” kavramı kullanılır. Tevhit birlemek, bir şeyin bir ve tek olduğuna hükmetme ve bu şekilde inanmak demektir. Allah’ın varlığına, birliğine inanan kimse onun zatını herkesten ve her şeyden üstün tutmalıdır. Çünkü her şeyin sahibi odur. Kelime-i tevhit söylendiğinde “La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah.” Dendiğinde de bu açıkça ifade edilmiş olur.

Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar tarih boyunca gönderilen bürün peygamberler insanlara tevhit inancını öğretmişlerdir. Kur’an- Kerim’de, “Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, ‘ Benden başka ilah yoktur; şu halde bana kulluk edin.’ Diye vahyetmiş olmayalım.” Buyrularak bu durum açıkça ifade eder.

İnsanların putlara taptığı, Allah’a ortak koştuğu, putlardan medet umduğu bir dönemde peygamber olarak gönderilen HZ. Muhammed de öncelikle “tevhit” inancı üzerinde durmuştur. İnsanları her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya çağırmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bununla ilgili birçok ayet bulunur.

Kur’an- Kerim’de sadece Allah’ın birliği konu alan, niteliklerini dile getiren başlı başına bir sure bulunmaktadır. O da İhlas suresidir. Bu surede, “De ki: O Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir (Her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir.)” buyrulmaktadır. Böylece Allah’ın birliği inancı kısa, açık, sade bir dille ifade edilmektedir.