Sözlükte “tasarım” ne demek?

tasarim-ne-demek

1. Tasarımlamak eylemi ya da tasarımlanan biçim. tasavvur.
2. Günlük eşyaların tasarlanmasından şehirciliğe değin uzanan, insanların yaşadığı çevreye uyum getirmeyi amaçlayan bilimdalı, dizayn.
3. Daha önce algılanmış olan bir nesne ya da olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyasıtasarım

Cümle içinde kullanımı

Kentsel tasarım. Çevre tasarımı.

Tasarım kelimesinin ingilizcesi

n. planning, projection, representation
v. overflow, run over, boil over, pour out, spill over, brim over, flow, get over, gush, overbrim, pour forth, slop over, swell, swim, well over

Tasarım nedir? (Felsefe)

Nesnel gerçeğin, gelişmiş hayvanlarda ve insanlarda merkezi sinir sistemi aracılığıyla oluşan bir yansıma biçimi.

Tasarım, çeşitli özellikleriyle ve bağlamlılıklarıyla birlikte ele alınan nesnelerin, bir bütünlük ortaya koyan duyumsal imgesidir; ancak algı’ dan farklı olarak, tasarım, belirli bir anda duyu organlarına etki yapan nesnelerin o anda ve doğrudan doğruya beliren bir imgesi olmayıp, daha önce algılanmış olan nesnenin yeniden üretilen algısal imgesidir.

Tasarım, nesnel gerçekteki bir nesneyle doğrudan doğruya ilişkili bulunmadığından, önemsiz özelliklerin dikkate alınmaması ve önemli özelliklere ağırlık verilmesi yoluyla belli bir genelleştirmenin yapılmasına olanak verir. Duyumsal olan bu genelleştirme, tasarımı, algı ile kavram arasındaki bir ara halka durumuna sokar. İnsanın tasarımları, tıpkı algıları gibi, düşünmeyle ve konuşmayla sıkı bir bağlantı içindedir. Söz konusu tasarımlar, daima, yansıyan nesneyi tanımlayan sözcüğü içerirler; ve tersine, düşünce, durmadan duyumsal tasarım malzemesine göre yol alır ve duyumsal bilgi ile rasyonel bilgi karşılıklı olarak birbirlerine geçerler. Tasarımlar, insanların belirli sınırlar içinde, anın gerçeğinden kopmasına, geçmişi yeniden kurmasına ve geleceği tahmin etmesine, idealize edilmiş nesneler ve düşsel ürünler oluşturmasına olanak verdikleri için, bilimsel bilgi alanında, pratik eylemde ve insanın sanatsal faaliyetinde çok önemli bir yer tutarlar. Bilgi edinmenin ve insan eyleminin en önemli itici güçlerinden biri olan insanın düş gücü, kaynağını işte bu gerçeklerde bulur. İnsanın her faaliyeti, tasarımlarla bağlantı içindedir.