Sosyal bilimlerin bir dalı olan Tarih biliminin araştırma basamakları nelerdir?

Tarih araştırmalarında da belirtilen esaslardan farklı olmayan çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda bir takım yöntemler takip edilmektedir. Tarih araştırmalarında uygulanan yöntemler aşağıdaki sıralamayla yapılır:

a) Kaynak taraması yapma

Araştırma yapılan alanla ilgili kaynak araştırması yapılır. Bu araştırma; Yazılı, yazısız ve sözlü alanları kapsar.

b) Kaynakların sınıflandırılması (Tasnif)

c) Kaynakların çözümlenmesi (Tahlil)

d) Kaynakların eleştirisi (Tenkid)

e) Kaynakların birleştirilmesi (Sentez) (Terkip)

Bir araştırma örneği:

Yukarıda anlatılan bilimsel çalışma yöntemleri ışığında, öncelikle ilgimizi çeken, merak ettiğimiz ve araştırma yapmak istediğimiz konuyu belirlemeliyiz. Merak edilen konumuz; “Acaba bulunduğumuz yerde Selçuklu dönemine ait çeşmeler var mı?” şeklinde olsun.

Araştırma konusu ve amacı belirlendikten sonra konuyla ilgili çeşitli hipotezler ortaya konmalıdır:

– Acaba çevremizde çeşme var mı?

– Acaba bu çeşmeler Selçuklu dönemine ait mi?

– Çeşmeleri kim, nasıl, ne zaman yaptırmış?

Bu belirlemelere cevap bulabilmek için, araştırmanın diğer bir aşaması olan kaynak araştırmasına başlanılmalıdır. Bu bilgileri toplayabilmek için çeşidi kütüphanelerden yararlanılabilir. Bu kütüphaneler arasında; okul kütüphanesi, il – ilçe kütüphaneleri veya varsa Milli Kütüphane sayılabilir.

Kütüphanelerde konuyu bulabilmek için katalog taraması yapılmalı, bulunan tüm çeşmeler ile ilgili kitaplar içerisinde ilimizdeki çeşmelere ait olan bilgiler ayıklanmalı ve sınıflandırılmalıdır.

Burada elde edilen bilgiler not alınmalı, kitabın adı ve yazarlar belirlenmelidir. Daha sonra kitaplarda belirlenen çeşmelerin gerçekten Selçuklulara ait olup olmadığını belirlemek için bilgilerin eleştirisi yapılmalı doğruluğu araştırılmalıdır.

Tüm bu aşamalar sonunda, farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler birleştirilip, yorumlanır ve araştırma tamamlanır.