Su Ekosisteminin Doğal Sistemlerin İşleyişindeki Etkisi

Su bütün varlıklar için hayati öneme sahiptir. İnsan vücudunun % 65’i, bitkilerin % 85’i sudan oluşmaktadır. Okyanuslar, denizler, göl, akarsu ve bataklıklar biyoçeşitliliğin zengin olduğu yerlerdir. Yeryüzünün kabaca % 71’i sulardan oluşmaktadır. Deniz ve okyanuslarda çok karmaşık bir besin zinciri vardır.

Bunun dışında suyun canlı ve cansız çevre üzerinde ekolojik ve fizyolojik bakımdan çok önemli işlevleri olduğu da gerçektir. Bitki ve hayvan topluluklarının çeşitliliği, yeryüzü üzerindeki dağılımı ve şekillenmeleri de genellikle su faktörüne bağlıdır. Hatta su, bu yaşam dünyalarının bazılarının adına damgasını vurmaktadır. “Tropikal Yağmur Ormanları” gibi…

Güneş, okyanuslardaki suyu ısıtır, ısınan su ise buharlaşır. Atmosferdeki su buharı yoğunlaşarak bulutları, bu bulutlar yoğunlaşarak yağışı oluşturur. Subuharı yoğunlaşarak yağmur, dolu ve kar olarak yeryüzüne geri döner. Yeryüzündeki sular; deniz, göl, akarsu, yeraltı suları olarak bulunur. Bu suların buharlaşması ile su döngüsü devam eder. Yüzey sularını oluşturan okyanus, deniz, akarsu, göl ve bataklıklar aynı zamanda birer ekosistem oluştururlar. Çünkü en önemli yaşam kaynağı sudur. Denizler, karalar ve hava arasındaki su alışverişi, yeryüzünde yaşamın var olmasını sağlayan koşulları sürekli kılar. Su canlılar İçin yaşamsal öneme sahiptir. Su yaşamın devamlılığını sağladığı gibi iklimin sürekliliğine ve toprağın oluşumuna da katkı sağlar. Bu yüzden su diğer sistemlere ayrılmaz bağlarla bağlıdır.