Su döngüsü nedir? Su döngüsü hakkında bilgiler.

Su-DöngüsüSu en temel yaşam kaynağımızdır. Modern bilim savunduğu savlardan biri yaşamın suda başladığıdır. Doğduğumuz andan itibaren yaşadığımız her anı düşündüğümüzde herhalde susuz yaşam olmayacağı yargısına kolaylıkla varabiliriz.

Hayatın temeli olan su yeryüzünün yaklaşık 2/3’ünü kapladığı gibi hücrelerimizin de yaklaşık % 70 ile 90 kadarını oluşturur. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinin sürmesi için ortamda en az % 15 oranında su bulunması gerekir. Su, enzimlerin çalışması için ortam oluşturur.

Acaba yeryüzündeki su kaynakları zaman içerisinde artmakta mıdır? Yoksa azalmakta mıdır?

En temel enerji kaynağımız güneş, okyanus ve denizlerdeki suyun sıcaklığını arttırır ve ısınan su buharlaşır. Sıvı halden gaz haline gelen su buhar halini alarak atmosfer içerisinde yükselmeye başlar. Yükselen bu su buharı, atmosferde daha soğuk hava tabakasıyla karşılaştığında soğumaya ve bu nedenle bulutlar içerisinde yoğunlaşmaya başlar. Hava akımları bulutları dünya çevresinde hareket ettirir, bulut kümeleri bir araya gelerek büyür ve yağış olarak tekrar yeryüzüne düşerler. Sıcaklık yeterince düşük olduğunda su buharı sıvı halden katı hale geçer ve bazı yağışlar kar olarak dünyaya geri döner. Bu kar yağışı, bazen donmuş su kütleleri halinde binlerce yıl kalabilecek olan buz kütleleri ve buzullar şeklinde birikebilir.

Yeryüzü suyunun büyük kısmı göller, akarsular, denizler ve okyanuslarda bulunan sudur. Ayrıca su yer altı kaynaklarında, toprakta, kayalık çatlaklarında bulunduğu gibi atmosferde buhar halinde de bulunur.

Su atmosfere okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve karalardan buharlaşmayla, canlılardan da solunum ve terleme sonucu oluşan su buharıyla karışır. Su buharı atmosferin soğuk bölgelerinde de yoğuşarak kar, yağmur gibi yağışlar şeklinde tekrar yeryüzüne ulaşır. Bu suyun bir kısmı yer üstü sularına, bir kısmı da toprağa ve yer altı sularına katılır.