Steven Pressfield Ateş Geçitleri kitabının özeti. Ateş Geçitleri kitap ana fikri, özeti, Ateş Geçitleri kitabı konusu.

KİTABIN ADI :Ateş Geçitleri
KİTABIN YAZARI :Steven Pressfield
YAYIN EVİ VE ADRESİ :Bilge yayınevi / Molla Fenari Sok. No:17/3 Cağaloğlu/İSTANBUL
BASIM YILI :Mart – 2001

1- KİTABIN KONUSU:
Eski bir toplum olan Ispartalıların hayat felsefeleri ve bu toplumun, batıya doğru ilerleyen büyük Pers kuvvetleri ile yaptığı savaş anlatılmaktadır.

2- KİTABIN ÖZETİ:
M.Ö. 4810 yılında Kral Kserkses emrindeki, Herodot’un belirttiğine göre, iki milyon askerden oluşan Pers İmparatorluk orduları Hellespontos’u geçerek, Yunan’I istila etmek üzere yola çıktılar.
Çaresiz kalan Ispartalılar, bir oyalama taktiği olarak Termopilai geçidine üç yüz seçilmiş asker gönderdiler. Burada ,dağlarla deniz arasındaki geçitler o kadar dardı ki, Pers kuvvetlarinin en azından bir kısmının etkisiz kalacağını umuyorlardı.
Canlarını feda etmekye hazır seçkin bir kuvvet bir kaç günde olsa istilacı milyonları durdurabilirlerdi.

Üç yüz Ispartalı ve müttefikleri, istilacılaaa yedi gün boyunca karşı koyabildi. Sonunda yenildikleri ana kadar, silahları parçalanıp tükandiğinde bile(Herodot’un kayıtlarında belirttiği gibi) ” dişleriyle ve elleryile” savaştılar.
Ispartalılar ve Thespialı müttefikleri, kanlarının son damlasına kadar savaşmışlardır; kndi canlarını feda ederek gösterdikleri bu cesaret sayesinde Yunalılar bie araya gelerek: o güz ve o bahar, Persleri, Salamis ve Plataiai’de mağlup ederek, Batı’da yeni yeni filizlenmekte olan dewmmokrasi ve bağımsızlık kavramlarını henüz beşikteyken yok olmaktan kurtamışlardır.

Bugün Termopilai’de iki anıt kalmıştır. Bunlardan yeni olanı, orada şehit düşen kralın onuruna Leonidas Anıtı adını taşır. Üzerindeki yazıtta, Kserkses’in Ispartalılardan silahlarını bırakmalarını istemesi üzerine jralın verdiğiyanıt kazılıdır. Leonidas’ın yanıtı iki sözcükten oluşur: Molon labe. “Gel ve bunları kendin al.”
İkinci anıt, eski olanı, Şair Simonides’in sözlerini taşır. Bu dizeler tüm savaş yazıtlarının en ünlüsüdür:
Yoldan geçen yabancı, git Ispartalılara söyleki ; burada onlara hep sadık kalan bizker yatmaktayız.

Tüm Ispartalı veThespialı askerler kaharamanca savaşmışlarsa da , hepsinin en cesuru olarak Ispartalı Dienekes gösterili.söylentiye göre savaşın arifeisnde bir Trakya yerlisi on Pers okçularının ne kadar klabalık oldıklarını anlatmak için, attıkları okların güneşün yüzünü örttüğünü söylemişitir. Dienekes buna yanıt olarak gülmüş ve “İyi . öyleyse biz de gölgede savaşırız,” demiştir.

3- KİTABIN ANA FİKİRİ:
Korku duygusu çok iyi bir şekilde incelenmiştir. Gerçek bir savaşçının ve liderin vasıfları çok iyi anlatılmıştır.

4- KİTAPTAKi OLAYlARIN VEŞAHISLAREIN DEĞERLENDİRLİMESİ.
Olaylar çok akıcı bir şekilde işlenmiştir. Tarih , aşk ve avaş konuları soyut bir şekilde incelenebilmiştir.
POLYNİKES:Çok iyi bir savaşçı vekatı bir öğretmendir