ŞirkŞirk nedir? Şirk çeşitleri nelerdir? Şirk hakkında bilgiler.

Şirk Nedir?

Allah’a (celle celâluhû) ortak koşmak anlamında kullanılan şirkin riya, nifak, Allah’tan başkası adına yemin etmek, herhangi bir şeyi uğursuz saymak gibi bazı anlamları kapsadığı kabul edilir.

Kur’an’da şirk özellikleri puta tapmak, cinleri ortak koşmak, Allah’a (celle celâluhû) oğul ve kız isnat etmek, putların isimlerini çocuklarına ad olarak vermek, putların şefaatçi olduğuna inanmak şeklinde belirtilmiştir. Müşriklerin vasıfları ise putlardan yardım beklemek, Allah’ı (celle celâluhû) ve ayetlerini yalanlamak, Peygamber’e (sallallahu aleyhi vesellem) ve meleklere düşman olmak, ahreti inkâr etmek, haksız yere mal gasbetmek, ahde vefa göstermemek, hakka kulak tıkamak, yalan söylemek, zulüm yapmak şeklinde sayılmaktadır.

Kur’an şirk ehline istiğfarda bulunmayı yasaklar ve onların amellerinin kendilerine hiçbir fayda sağlayamayacağını bildirir. Peygamberimiz biat esnasında sahabelerine, “Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak” şartını ileri sürmüştür.

Şirk Çeşitleri

Şirk çeşitleri şunlardır:

A-) Şirk-i İstiklâl

Düalist, ikici, Tanrı anlayışı bu kapsamda değerlendirilir. Zerdüştçülük ve Manihaizm dinlerinde kötülük yüce ve tek tanrıya yakıştırılamadığı için, kötü ve karanlık işler ikinci bir tanrıya atfedilir.

B-) Şirk-i Teb’iz      

Allah’ı bir bütünün parçası kabul etmektir. Teslis inancı bu kapsamda değerlendirilmiştir.

C-) Şirk-i Esbâb

Dışsal etkiyi ret eden, evrensel oluşumları, maddenin ve evrenin kendi iç dinamikleriyle açıklayan anlayış, inananlarca bu kapsamda değerlendirilmiştir.