Günümüzdeki modern kimya biliminin temelleri atılmadan binlerce yıl önceden başlayıp, 17. yüzyıla kadar etkileri devam eden, maddeleri birbirine karıştırıp , değiştirmeye çalışan simyacı, insanların yaptıkları çalışmalara ve verilen genel ada simya denir.

Simya nedir

Simyacı nedir?

Değersiz maddeleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksir bulma uğraşlarına Simya, bu işle uğraşanlara Simyacı denir.

Simyanın tarihçesi

Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat’ı bünyesinde barındırırdı. Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin’de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan’da, Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa’da simyaya ilgi duyulmuştur.

Simyacılar hakkındaki genel görüş onların sözde bilimadamı (pseudo-scientist), hatta kaçık ya da şarlatan oldukları yönündedir. Bunun nedeni simyacıların kurşunu altına çevirmeye çalışmaları, evrenin dört elementten (toprak, hava, su ve ateş) oluştuğuna inanmaları ve zamanlarının büyük çoğunluğunu mucize ilaçlar, zehirler ve sihirli iksirler hazırlamaya harcamalarıdır. Bazı simyagerler gerçekten kaçık veya şarlatan olsa da, çoğu entelektüel akademisyenler ve önemli bilim adamlarıdır.

Ünlü Simyacılar

1- Isaac Newton

2- Johann Rudolf Glauber

3- Arnaldus de Villa Nova

4- Ebu Musa Cabir bin Hayyan

5- Nicolas Flamel

6- El-Razi

7- Thomas Norton

8- Robert Boyle

Simya’nın hedefleri

1- Metallerin altın ve gümüşe dönüştürülmesi

2- Ölümsüzlük iksiri yaratılması

3- İnsan hayatının dönüştürülmesi

Simya hakkında

1- Simya bir bilim dalı değildir.

2- Sadece deneme-yanılma yolu ile çalışırlar.

3- Çalışmalar teorik bir temele dayanmaz.

4- Sistematik bilgiler içermez.

5- Bilgi birikimi oluşmamıştır.

Sözlükte simya ne anlama gelmektedir?

Alşimi.