Bir gemi veya uçak bir yerden başka bir yere giderken, pozisyon veya yön tayinine verilen terimin adıdır.

Günümüzde seyir olarak bilinen, arapça seyir ve sefer kelimelerinin birleşimi ile oluşan bu kelime eski Türkçe’de yön, rota yerine kullanılmaktaydı. Geçmişte daha ziyade denizcilikte kullanılan bu terim, teknolojinin de ilerlemesiyle günümüzde hava, kara ve deniz ulaşımında yön tayini ve konum belirleme için kullanılmaktadır.

SEYRÜSEFER ETMENLERİ

Yol bulmak için kullanılan sistemlerde iki tane esas dikkate alınırdı.

Bunlar yön ve hızdır.

SEYRÜSEFER NASIL BELİRLENİR

Geçmişte pusulanın icadı ve güvenilirliğine kadar gelen süreçte gemiciler seyrüseferlerini yıldıza göre ayarlamaktaydılar. Kutup yıldızı bu konuda öneemli bir yön bulucu olarak kullanılırken bazıları ise eğitimli kuşlardan faydalanmaktaydılar. Kutup yıldızı yönü bulmaya yararken, kuşlar ise çevrede bir kara parçasının olmadığına işaret ederdi.

Seyrüseferin bir diğer önemli belirleyici unsuru da hızdır. Hızın ölçülmesini halatlarla sğlayan eski gemciler, seyir halinde denize attıkları halatı serbest bırakan denizciler, bir süre sonra halatı çekip boğumlarını sayarak ne kadar hızla gittiklerini ölçerlerdi

GÜNÜMÜZDE SEYRÜSEFER

Seyrüsefer belirleme kavramı günümüzde yerini teknolojik ekipmanlara bırakmışlardır. Kilometre ölçme cihazları geminin saatteki hızını hesap ederken, GPS, pusula vb. aygıtlar da uydu vasıtasıyla geminin anlık olarak yerini tespit etmeyi sağlamaktadır.