Osmanlı İmparatorluğu, girdiği Birinci Dünya Savaşı neticesinde yenik sayılmış ve savaş sonucunda Mondros Ateşkes Anlaşması‘nı imzalayarak savaştan çekilmiştir. Bunun akabinde savaşın galibi İtilaf Devletleri ve Osmanlı arasında 10 Ağustos 1920 de Sevr Barış Antlaşması imzalanmıştır. Paris’in Sevr banliyösünde bir mozaik Müzesi’nde imzalanan anlaşma, 433 maddeden oluşmakta ve Osmanlı’nın tasfiyesi anlamına gelmektedir.

Sevr Anlaşması’nın imzalanmasının ardından İstanbul hükümeti anlaşmayı onaylamış ancak Ankara’da kurulan Büyük millet meclisi bu anlaşmayı kesin bir dille reddetmiş, imzalayanlar vatan haini ilan edilmiştir. Akabinde yaşanan Kurtuluş mücadelesi neticesinde itilaf Devletleri ülkeden atılmış ve yapılan Lozan Antlaşması ile birlikte Sevr Antlaşması yürürlüğe girmemiştir.

Sevr Antlaşması 1920 de imzalanmasının öncesinde 18 Nisan’da an Remo Konferansı’nda İtalya da Osmanlı Devleti’ne uygulanacak anlaşmanın detayları Hazırlandı ve ardından Osmanlı Hükümeti barış anlaşması’na davet edilmiştir. Damat Ferit Paşa anlaşmayı imzalamış daha sonra tartışmalı bir şekilde onaylanmıştır. Sevr Antlaşmasının Osmanlı tarafından onaylanması hala tarihçiler tarafından ihtilafa düşülmektedir.

Sevr Antlaşması 433 maddeden oluşan geniş kapsamlı bir anlaşmadır. Adı Barış Anlaşması olsada Sevr Anlaşması, batı ve Emperyalist güçlerin Osmanlı üzerindeki emellerini net bir şekilde ortaya koymakta ve bugün bize bu ülkelerin hala Türkiye üzerindeki emellerinin bitmediğini göstermektedir.

Sevr Anlaşması’nın önemli maddelerini bakarsak

Sevr Antlaşmasının Maddeleri :

1 – Trakya’nın büyük bir bölümü Yunanistan’a, Suriye, Urfa ve çevresindeki bölgeler Fransız mandası olan Suriye’ye, Irak ve çevresindeki Mezopotamya bölgesi İngiltere kontrolündeki Irak mandasına bırakılmaktadır.

2 – Antalya çevresi İtalyanlar’ın kontrolüne bırakılmıştır.

3 – İzmir, anlaşmanın ardından 5 yıl süreyle Yunanistan’ın kontrolüne bırakılacak, daha sonra bu bölgede plebisit yapılacak Osmanlı veya Yunanistan’a kalması için. Bu madde çok ortada bir maddedir. Çünkü beş sene içerisinde Yunanistan bölgeye kendi nüfusunu ve etkisini hissettirecektir. Yani Daha sonra İzmir’in Yunanistan’a kalacağı aşikârdır.

4 – Kapitülasyonlar bilindiği üzere 1914 te savaş sırasında Osmanlı tarafından tek taraflı olarak fesh edilmiş, Sevr Anlaşması’nda ise kapitülasyonlar müttefik devletler ve vatandaşları lehine tekrar kullanılabilecek maddesi eklenmiştir.

5 – İstanbul, Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı başkenti olarak kalacak. Ancak Burada da çok gizli ve ilginç bir hüküm bulunmakta. Çünkü maddeye göre genel anlamda bakılırsa İstanbul ve Çanakkale boğazı silahlardan arındırılacak, Marmara Denizi’nde silah bulunmayacak, savaş ve barış zamanında boğazlar tüm gemilere açık olacak, boğazlardaki Deniz trafiği 11 devletten kurulan bir komisyon tarafından sağlanacak, bu komisyon gerekli gördüğü takdirde müttefik devletlerin donanmalarını çağırabilecek.
Yani bu demek oluyor ki İstanbul Sadece resmiyette başkent olarak görünse de sürekli işgal altında tutulacak.

6 – Fırat’ın doğusunda Kürt vilayetlerinde yerel yönetimler kurulacak, bir yılın ardından Kürtler, dilerlerse Yeni kurulan Milletler Cemiyeti’ne bağımsızlık için başvurabilecek. Yani buda demek oluyor ki bir Kürt devleti Güneydoğu bölgesinde kurulacak.

7 – En önemli maddelerden biri ise Sevr anlaşmasında özellikle Amerika’nın desteklediği, doğuda büyük bir Ermeni devletinin kurulması. Sevr anlaşmasında ki maddeye göre Osmanlı, yeni kurulacak olan Ermenistan ‘ı tanıyacak, aralarında Erzurum,Van,Bitlis, Ağrı gibi iller Ermenistan sınırlarına bırakılacak.

8 – Osmanlı savaştan önce kaybettiği Arap ülkeleri ve Ege adalarında hiçbir hak iddia edemeyecek.

9 – Sevr Antlaşması ile birlikte borçlar yine müttefik devletler tarafından kurulan komisyon tarafından yönlendirilecek. Yani bu maddede açıklanmak istenen devletin ekonomisi batılı devletlerin elinde olacak ve istedikleri gibi kullanacaklardır.

10 – Azınlık hakları arttırılacak, Tehcir edilen gayrimüslimlerin malları iade edilecek ve gayrimüslimlere her seviyede okul ve dini kurumaları kurmaları serbest hale getirilecek. Bu durum müttefik devletler tarafından denetlenecek.
Bu maddeyle yapılmak istenen Müslüman Osmanlı halklarının azınlık konuma getirilmesi.

11 – Savaş döneminde yapılan katliam ve Tehcir nedeniyle yargılamalar yapılacak.

12 – Hukuk düzeni Ticaret ve özel hukuk anlamında her bakımdan müttefik devletlere uygun kurallar haline getirilecek.

13 – Sevr Antlaşması’nın en önemli maddelerinden biri askeri maddeler olmuştur. Genel anlamda Sevr Antlaşması’na göre Ordu 50 bin kişilik Silahsız kuvvet haline getirilecek. Ordu Ağır silahlardan arındırılarak, donanma iptal edilecek ve azınlıkların gayrimüslimlerin askere alınması arttırılacak. Tüm Ordu müttefikler tarafından denetlenecek. Askerlik mecburi bir hizmet olmayacak, paralı askerlik veyahut gönüllü askerlik devreye sokulacak.

14  – Osmanlı sürekli müttefikler tarafından denetim altında tutulacak
Sevr Antlaşması’na bakıldığında Barış Antlaşması adı altında Osmanlı’nın işgal etmesi ve Türk milletinin tarihten silinmesi anlamına gelmektedir. Her bakımdan Geleceğe yönelik hamleler yapılmış ve Osmanlı topraklarının tamamı parçalanarak Türk milletinin silinmesi çalışılmıştır. Bu Haçlı zihniyeti ile oluşturulduğu açıkça belli olan Sevr Antlaşması, Şanlı Kurtuluş Savaşı neticesinde Emperyalist işgalcilerin ülkemizden atılmasıyla hayata geçmemiş ve yürürlükten kaldırılmıştır. Lozan Antlaşması ile birlikte Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, ancak batılıların Sevr Anlaşması’nı uygulama fikri ve isteğinin hala geçmediği net bir şekilde görülmektedir.