Çevremizde ses çıkaran sayısız varlık vardır. insanlar, hayvanlar, taşıtlar, müzik aletleri, şelale, rüzgar, yağmur ses, çıkaran varlıklardandır Kendiliğinden ses çıkaran varlıklara doğal ses kaynakları denir. Ses kaynaklarının ses çıkarabilmesi için titreşim gerekir. Müzik aletlerinde bunu çok net görebiliriz. insanların ses çıkarması da titreşimle olur. Gırtlağımızda bulunan ses telleri akciğerlerimizde bulunan hava ile titreşerek ses çıkmasını sağlar

ses sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani boşlukta ses yayılmaz. Ses dalgalar halinde yayılır. Ses kaynağından çıkan ses maddenin taneciklerini titreştirir. Bu nedenle ses yayılır. Ses dalgasının her bir tam devrinde bir sıkışma ve bir seyrekleşme serisi vardır. Ses, tanecikten taneciğe yayılır, tanecikler ne kadar sık ise o kadar hızlıdır. Sesin yayılma hızı sırasıyla katıdan sıvıya, sıvıdan gaza azalır. Hız V = uzaklık D/ süre T biçiminde gösterilen genel hız formülü aslında teorik bir değer niteliği taşımamaktadır

Çünkü bu formülde göz önüne alınmayan dış faktörler, ses dalgalarının hızı üzerinde bir dizi etkiler yaratır. Örneğin rüzgar sesi uzaklara taşır, gece ve gündüzün sıcaklık farkları ses dalgalarını etkiler. Ses dalgaları katılarda yaklaşık olarak 5000 m/s hızla yayılır. Suda 1453 m/s hızla yol alır. havada 340 m/s yol alır.Ses kaynaklar iki’ye ayrılır bunlar doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynaklarıdır.

sesin, yapısal yönü Bir saniyelik zaman içersinde değişken hareketin ya da titreşimlerin sayısı frekans olarak tanımlanır. Bu tanımlamada her periyod/saykıl 1 Hz Hertz olarak gösterilir. Hz sayısı arttıkça sesin frekansı da artmaktadır. Sesin yapısal yönünü frekans belirler.

Ses Nedir

Sesin tınısı Sesin tınısı, aynı frekansta olduğu halde kaynaklar farklı ise seslerin farklı olarak algılanmasıdır. sesler arasındaki renk farkıdır. Ses kendine özgü olan bu rengi, taşıyıcı bir titreşimin asal dalganın üzerine oranlı olarak, yan titreşimlerin harmoniklerin binmesiyle oluşan karmaşık titreşimlerin sonucunda kazanır. Frekansı oluşturan saniyedeki periyot sayısı, ne kadar fazla olursa ses o kadar tiz ne kadar az olursa, o kadar bas niteliğe bürünür.

Sesin akustik Şekli Her enstrümanın harmonik yapısıyla uyumlu halde çalışan bir akustik şekli vardır.Bir dalganın şekli hassasiyet değişiminin meydana getirdiği maximum genlik noktaları birleştirilerek oluşturulur.4 bölümden meydana gelir

Çıkış attack Ses dalgasının oluşumunun başladığı ve en yüksek seviyeye ulaştığı zaman dilimidir Düşüş Noktası Decay Attack sonrası ses seviyesinin düşüş evresidir.

Kalış sustain Sesin belli bir hassasiyet derecesinde havada ki varlığını sürdürdüğü evredir Bitiş release Ses dalgasının sonlama evresidir.

Ses üretebilen varlıklara ses kaynağı denir.Ses kaynakları iki grupta elde edilir Ton Basit genleşme değerlerinin düzenli olmasıörneğin düzensiz1/500,ikincisi 1/400,üçüncüsünün 1/485 olması gibi frekanslar seste ton farkını meydana getirir. Frekansları aynı olan seslerin, tonlarıda aynı olur. Seslerin periyodik karakteri dörde ayrılır.

Temel ses Titreşimleri basit sinüs eğrisi karakteri taşıyan seslere saf temel ses denilir. Bir diyapa zonanın çıkardığı ses bunun en yalın örneğidir. Doğada saf temel ses bulunmaz. Doğadaki sesler, her zaman karmaşık yapıya sahiptir.

Karışık ses gürültü Periyodik olmayan düzensiz ses titreşimlerine gürültü denir Patlama Kısa süreli hızlı bir hava yoğunlaşması sonucunda oluşup kulağımıza çarpan seslere ise patlama denilir.

Sesin fizyolojik özellikleri Sesin gürlüğü Bu kavram sesin fizyolojik şiddetini tanımlar. Sesler gürlük insan kulağı en az 30 mikro saniyelik zaman farkıyla gelen iki sesi birbirinden ayırt edebilme yetisine sahiptir. Bir başka deyişiyle, vasat bir kulağa sahip olan bir insan, iki kulağına gelen seslerin zaman farkını yüz binde üç saniye kadar bir değer içinde fark edebilmete ve bu sayede de, kendisine ulaşan sesin kaynağının uzaklığını kabaca da olsa belirleyebilmektedir Kulağın sahip olduğu bir başka özellik ise seçici algılamadır.