Ses hangi ortamda hızlı yayılır?

Ses-Hangi-Ortamda-Hızlı-YayılırSes çıkaran her cisim bir ses kaynağıdır. Ses, maddelerin titreşmeleri sonucu meydana gelir. Hava, davul, saz, hayvanlar vb. birer ses kaynağıdır.

Bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Ses dalgaları maddenin içerisindeki bu tanecikleri titreştirerek ilerler. Tanecikler arası mesafe katı maddelerde çok azken sıvılarda fazla, gazlarda ise daha fazladır.

Tanecikler arası mesafe arttıkça sesin yayılma hızı azalır. Bu nedenle katılar da hızlı, sıvılarda yavaş, gazlarda ise daha yavaştır.

Işık enerji olduğu gibi ses de bir enerjidir. Fakat ses ve ışık arasında farklılıklar vardır.

Örneğin;

  • Işık cisimleri görmemize, ses duymamıza yardımcıdır.
  • Işık demir, taş, tahta, duvar vb. geçemez, ses ise geçebilir.
  • Işık boşlukta en hızlı şekilde yayılırken ses hiç yayılamaz.

Madde Adı       Yayılma Hızı (m/s)
Hava                    340
Su                        1500
Tahta                   4700
Demir                   5100
Boşluk               yayılmaz