SAP BPC nedir?

sap-bpc-nedir

SAP BPC (Business Planning and Consolidation), iş planlama ve konsolidasyon modülüdür.

Günümüzde şirketlerin tamamına yakını operasyonel ve finansal verisinin güvenilirliği ve güncelliği konusunda Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin ve bu sistemlerle entegre çalışan İş Zekası (BI) çözümlerinin sunduğu kolaylıklardan faydalanıyor.

Bunlara ek olarak, planlama halkasının bu zincire eklenmesi yönetim anlamındaki yapılabilirliğin hem analiz hem de karar alma noktasında farklı bir boyuta geçmesi anlamına geliyor.

Burada en çok karşılaşılan problemlerden biri de bütçe planlama projeksiyonlarının sektörel, mikro-makro ekonomik ya da kanuni yükümlülüklerle ilgili değişikliklere esnek biçimde cevap verememesidir.

Tam da burada SAP Financial Management ürün ailesinden “Business Planning and Consolidation (BPC)“, SAP’nin bu ihtiyaçlara cevap veren çözümü olarak ön plana çıkıyor.

SAP BPC çözümü tüm bu değişimlere hızlı ve esnek biçimde cevap veren, plan ve bütçeverilerinin veritabanı üzerinde tutulduğu, kullanıcı bazlı yetkilendirmeyle veri güvenliğinin sağlandığı ve farklı stratejilerin, farklı senaryolar şeklinde hızlıca uyarlanabildiği bir bütçe yapısından ve bu çözümün şirketlerin bütçe kültürüne yepyeni bir bakış açısı getireceğinden söz edilebilir.

BPC’nin kullanıcıyla, esnekliği ve bilinirliği yüksek excel arayüzü ile buluşmasının hem kullanıcıların sisteme olan alışma sürelerini kısaltmada hem de yeni sisteme güvenlerinin tesisinde önemli pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz.

Sürekli değişen pazar koşullarında bütçe döneminde planlanan verilerde finansal performansı etkileyecek güncellemelerin(enflasyon oranı, kur tahminleri, satış hacmi, hammadde fiyatları v.b.) hızla yapılarak yeni senaryolara ait sonuç tablolarına ulaşılması, veri toplama süresini azaltıp karar vericilerin stratejik karar verme süreçleri için daha fazla fırsat ve süre yaratan önemli bir avantajdır.

Ölçülemeyenin yönetilemediği günümüz dünyasında, komplike iş süreçlerinin performans değerlendirmesi sırasında standart raporlamanın yanı sıra güçlü görseller yardımıyla da karar vericilerin temel alabilecekleri güvenilir ve güncel sonuçları görüntüleyebilecekleri raporlama ürünleriyle (Business Objects) entegre çalışan BPC, şirketlere farklı bir pencere açıyor.

SAP BusinessObjects Business Planning and Consolidation, güvenilir kurumsal verilere erişmenizi sağlamanın yanı sıra, planlama ve konsolidasyon süreçlerinizi optimize eder. SAP Business Objects BPC çözümü ile stratejik, operasyonel planları SAP Business Objects Strategy Management uygulaması kullanılarak tanımlanmış kurumsal hedefler, inisiyatifler ve göstergelerle uyumlu hale getirmenize olanak sağlar.

Bu uygulamayı kullanarak tüm risk faktörlerini planlayıp kavrayarak tüm inisiyatifleri desteklemek üzere bütçelenen finansal kaynakları yönetebileceğiniz bir sisteme sahip olacaksınız. SAP BusinessObjects Business Planning and Consolidation, kurumlardaki tüm kullanıcılar için tasarlanmış bir uygulamadır. Kurumunuz genelinde tüm kullanıcılar için işlevlere kişiselleştirilmiş, rol temelli bir erişim sağlar.

Kurumların bu hedeflere ulaşırken etkili olması için, planlamanın yanı sıra bütçeleme, tahmin, analiz, yasal yönetim raporlaması için güvenilir, güncel ve işlevsel verilere ihtiyaç vardır. Stratejik planlar doğrultusunda operasyonel bütçeleri belirlemek, şirket ve departman bazındaki planlamaları sorunsuz bir şekilde biraraya getirerek, maliyet senaryolarını akıllıca modelleme ve duyarlılık analizleri gerçekleştirme becerisine ihtiyaç kaçınılmazdır.

Kurum içi ve dışında, hem dahili hem de harici olarak raporlama ve konsolidasyon sürecini yönetebilmek için, eksiksiz dokümante edilmiş bir denetleme mekanizması oluşturmak ve Sarbanes-Oxley gibi yasal düzenlemelerle uyumluluğu sağlamak üzere bir yol bulmalısınız.

Ancak kurumunuzun gelecekteki performansını öngörebilmek bir yana şirketinizin mevcut durumunun net bir resmini çizmek bile bazı durumlarda imkansız olabilir. Kurumunuz için kritik operasyonel ve finansal bilgiler bir çok uygulama ve veritabanına dağılmış halde, çalışanların e-posta eklerinde ve hesap çizelgelerinde sıkışıp kalmış, yapılandırılmamış veriler şeklinde bulunuyor olabilir.

Böyle durumlarda finansal verilerin denetlenmesi zor bir hale gelir veya etkin olmayan kontroller nedeniyle sonuçların güvenilirliği sorgulanır hale gelebilir. İş planlaması ve bütçeleme genellikle uzun soluklu, dikkat gerektiren ve verimlilikle yönetilmesi zor bir süreçtir.