Saati kim buldu?

saati-kim-bulduBirçoğumuz zamanın ölçülmesinde ilk olarak kum saatlerinin kullanıldığını düşünse de, yaklaşık 4500-5000 yıl kadar önce icat edilen ilk saatler güneş saatleri olmuştur. Kum saatleri M.S. Hıristiyan bir keşiş tarafından icat edilmiştir. Güneşten yararlanarak zamanı ölçme fikrinin ilk olarak mısırlılar tarafından gerçekleştirildiği ağırlık kazanan bir görüştür. Bunun sebebi olarak da Mısır’daki Firavun mezarlarının yani piramitlerin inşa edilirken kullandıkları hesap yöntemleri kanıt olarak gösterilmektedir. Buna göre, saatin ilk bilinen şekliyle yani güneş saati olarak kullanılması M.Ö. 3500-4000 yıl kadar önce Mısır coğrafyasında kullanıldığı düşünülmektedir.

Mısırlılar, güneşin her gün belli bir düzene bağlı olarak doğup battığını fark ederek, bu düzeni de zamanı ölçmek için kullanmaya başladılar. Yere çakılan bir çubuk sayesinde güneşin konumuna göre bu çubuğun oluşturduğu gölge boyunun değiştiğini gördüler ve zamanı o döneme göre oldukça doğru bir şekilde ölçmeyi başardılar.

Aynı dönemlerde Yunanlıların da kullandığı güneş saatlerinin yanında, Mısırlılar geceleri de su saatlerinden faydalanarak tüm gün zamanı ölçmekteydiler. Bir su kabını 24 saat süresi içinde dolduran su akışı, bir sonraki gün de aynı su kabını aynı su debisi ile 24 saatte dolduracaktı. Bu kabın üzerinde suyun dolma süresine göre saat dilimlerini tam olarak belirleyen Mısırlılar, aslında çok basit bir sistemle zamanı gece ve gündüz doğru bir şekilde ölçebilmekteydiler.

Mısırlıların kullandığı su saatleri, M.Ö 1600 yıllarında Babillilerce de kullanılmaktaydı. Fakat Antik Mısır döneminde kullanılan su saatlerinin, bu dönemden çok daha önceleri de kullanıldığı görüşünü iddia eden araştırmacılar mevcuttur. M.Ö. 4000 yıllarında Çin topraklarında su saatlerinin kullanıldığı ileri sürülse de, hala kanıtlanamamıştır. Ancak tüm bu iddialar, saati kim buldu sorusuna farklı bakış açıları getirmekte, arkeologları ve araştırmacıları bu konuda yeni çalışmalara yöneltmektedir.

Saati kim bulduysa, insanlık tarihinde çok önemli bir adım attığını acaba biliyor muydu? Bunu bilmese bile, bugün bu sorunun sorgulanması, bulan kişi ya da toplumun ne kadar önemli bir icat yaptığı, insanlığın gelişimi için ne denli önemli bir aşama olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir.