Rosalind franklin kimdir?

Rosalind franklin kimdir

Rosalind franklin; Tam adı “Rosalind Elsie Franklin” olan, 25 Temmuz 1920 İngiltere’nin Londra şehrinde doğmuş, önemli keşifleri olan İngiliz biyofizikçi ve kristallografçısının adıdır.

Rosalind franklin en çok James Watson ve Francis Crick’in DNA’nın yapısını keşfetmelerinden önce yaptığı X-ışını kırınımı çalışmalarıyla ve öne sürdüğü hipotezlerle tanınmıştır.

Çalışmalarını titizlikle sürdüren Rosalind franklin, 1945 yılında Cambridge Üniversitesi’nden fiziksel kimya dalında doktora derecesi almıştır. Adı bir üniversiteye verilerek yaşatılmaya çalışılmıştır.

Rosalind franklin tüm dünyada halen hak ettiği Nobel Ödülü elinden alınan kişi olarak tanınıyor.

Rosalind franklin’in çalışmaları

1. Dna’nın yapısı,

2. Kömür ve ince grafit yapı,

3. Virüslerin yapısı,

4. X-ışını kırınımı,

5. Tütün mozaik virüsünün yapısı,

6. Polio virüsünün yapısı.

Rosalind franklin’in gittiği okullar

1. Newnham Koleji

2. Cambridge Üniversitesi

Rosalind franklin’in kısaca kariyeri

Avrupa’da II. Dünya Savaşı sona ermiş, yıkım dolu günlerin ardından bilimsel çalışmalar yeniden hız kazanmaya başlamıştı. Rosalind Franklin, Cambridge’te geçirdiği yılların ardından geldiği Fransa’da, çok üretken üç yıl geçirecekti. 1947-1950 yılları arasında Paris’te Jacques Mering ile birlikte Devlet Kimya Hizmetleri Merkez Laboratuvarı’nda X ışınları kırınımı yöntemi üzerinde çalıştı. Bu yöntemle, bir maddenin atomlarına X ışınları kullanarak baktığınızda onların kristal yapısını görebiliyordunuz. Bu çalışmaların etkisiyle, ısıtılan karbonlarda grafit oluşumundan kaynaklanan yapısal değişiklikleri araştırarak kok kömürü sanayii ve atom teknolojisi açısından değerli bulgular elde etti.

Rosalind Franklin, 1951’de yeniden İngiltere’ye döndü. Londra’da Kings kolej’a bağlı laboratuvarlarda John Randall’la birlikte çalışacaktı. Burada, ileride Nobel Ödülü alacak Maurice Wilkins ile tanıştı. Her ikisi de DNA üzerinde çalışmalarına karşın iki ayrı ekipte, iki ayrı proje üzerine çalışıyorlardı. John Randall, Franklin’e DNA üzerinde çalışmasını söylemişti. Genç bilim kadını, burada Fransa’da öğrendiği X ışınları kırınım yöntemini kullanarak DNA’nın yoğunluğunu, sarmal biçimini ve başka önemli özelliklerini saptadı. 1951’den 1953’e dek süren çalışmaları sırasında Rosalind Franklin’in konumu erkek meslektaşlarının yanında sönük kalmıştı. O dönemde bilim kadınlarının çok fazla ön plana çıkmaması önemli ölçüde erkeklerin kadınlara önyargıyla bakmasından kaynaklanıyordu. DNA sarmalına ilişkin çalışmalarından yararlanan ve bu çalışmalarıyla Nobel Ödülü alan James Watson ve Francis Crick, çalışmalarına öncülük eden kişi olan Franklin’den çok Wilkins’in adını anıyorlardı.

Rosalind Franklin, 1953 – 1958 yılları arasında çalışmalarını Londra’daki Brickbeck Laboratuvarları’nda sürdürdü. Buradaki çalışmaları sırasında artık kömür üzerinde yaptığı çalışmaları tamamlamıştı. Yeni görev yerinde Franklin, tütün mozaik virüsünün moleküler yapısını inceliyordu. Bu virüsteki ribonükleik asitin (RNA), virüsün ortasındaki boşlukta değil, protein bölümü içinde bulunduğunu ve gelişmiş canlıların DNA’sında olduğu gibi ikili değil, tek kollu sarmal olduğunu gösteren çalışmalara katıldı.

Rosalind franklin’in ölümü

1956 yılının yaz aylarında Rosalind Franklin kanser olduğunu öğrendi. 1958 yılında zatürre ve takiben karsinomatozis ve yumurtalık kanserinden hayatını kaybetmiştir.