2. sınıf öğrencileri için 2şer, 3er, 4er, 5er … ritmik sayma çalışmaları, etkinlik örnekleri, çalışma kağıtları.

ritmik-sayma-14 ritmik-sayma-13 ritmik-sayma-12 ritmik-sayma-11 ritmik-sayma-10 ritmik-sayma-9 ritmik-sayma-8 ritmik-sayma-7 ritmik-sayma-6 ritmik-sayma-5 ritmik-sayma-4 ritmik-sayma-3 ritmik-sayma-2 ritmik-sayma-1

RİTMİK SAYMA ETKİNLİKLERİ

1-) Aşağıdaki 2 şerli ritmik saymadaki boşlukları tamamlayınız.
10-12-14-….-18-…..-22-24-26-….-……
Yukarıdaki saymada;
3. sırada söylenilen sayı kaçtır?
24 sayısı kaçıncı sırada söylenmiştir?

2-) Aşağıdaki 2 şerli ritmik saymadaki boşlukları tamamlayınız.
96-94-….-90-….-……-84-82-….
Yukarıdaki saymada ;
5. sırada hangi sayıyı söyleriz?
80 sayısını kaçıncı sırada söyleriz?

3-) Aşağıdaki 3’erli ritmik saymadaki boşlukları tamamlayınız.
0-3-…-….12-….-18-….-…..27-30
Yukarıdaki saymada ;
2. sırada hangi sayıyı söyleriz.
21 sayısını kaçıncı sırada söyleriz.

4-) Aşağıdaki 3’erli ritmik saymadaki boşlukları tamamlayınız.
24-….-18-…..-…..-9-6-3-0
Yukarıdaki saymada ;
1.sırada hangi sayıyı söyleriz.
0 sayısını hangi sırada söyleriz.

5-) Aşağıdaki 4’erli ritmik saymadaki boşlukları tamamlayınız.
4-8-12-…..-…..-…..-……-……-……-…..
Yukarıdaki saymada ;
7. sırada hangi sayıyı söyleriz.
40 sayısını hangi sırada söyleriz.

6-) Aşağıdaki 4’erli ritmik saymadaki boşlukları tamamlayınız.
32-28-…..-…..-16-….-8-…..-0
Yukarıdaki saymada ;
4. sırada hangi sayıyı söyleriz.
4 sayısını hangi sırada söyleriz.

7-) Aşağıdaki 5’erli ritmik saymadaki boşlukları tamamlayınız.
70-….-80-….-…..-95-…..
Yukarıdaki saymada ;
6. sırada hangi sayıyı söyleriz.
100 sayısını hangi sırada söyleriz.

😎 Aşağıdaki 5’erli ritmik saymadaki boşlukları tamamlayınız.
60-55-….-45-….-…..-30-25-….-15-10-….-…..
Yukarıdaki saymada ;
10. sırada hangi sayıyı söyleriz.
10 sayısını hangi sırada söyleriz.

9-)Aşağıdaki 10’arlı ritmik saymadaki boşlukları tamamlayınız.
10-…..-…..-……-……-……-……-……-….-……
Yukarıdaki saymada ;
Kaç tane sayı saydınız?

10-) 90 dan geriye ikişerli ritmik sayma yaparken 5. saymada hangi sayıyı söyleriz?
11-) 65 ten başlayarak 5 erli ritmik sayarken 45 sayısını kaçıncı saymada söyleriz?
12-) 4 erli ritmik sayma yaparken 32 den sonra söylediğimiz sayı kaçtır?
13-) Geriye doğru 3’erli ritmik sayma yaparken 24 ten 15 e kadar kaç tane sayı söyleriz?
14-) Defterinize 100 e kadar ileriye ve geriye doğru 2 şerli ritmik sayma yazın ve ezberleyin.
15-) Defterinize 30 a kadar ileriye ve geriye doğru 3 erli ritmik sayma yazın ve ezberleyin.
16-) Defterinize 40 a kadar ileriye ve geriye doğru 4 erli ritmik sayma yazın ve ezberleyin.
17-) Defterinize 100 e kadar ileriye ve geriye doğru 5 şerli ritmik sayma yazın ve ezberleyin.
18-) Defterinize 100 e kadar ileriye ve geriye doğru 10 arlı ritmik sayma yazın ve ezberleyin.