Mercan adı verilen, sıcak denizlerde yaşayan ve canlıların kalıntılarının birikmesi sonucunda meydana gelen oluşumlara resif denir.

Denizlerde balıkların aralarında yaşadığı, yuvalarını kurduğu ve yaşam alanlarına resif adı verilir.

Özellikle su sıcaklığının 18-20 derecede bulunduğu denizlerde görülen resifler, canlıların atıklarından, iskeletlerinden ve kalıntılarından oluşan yaşam alanlarıdır. Mercan adaları da resiflerden biridir.

NERELERDE GÖRÜLÜR

En yaygın olduğu yerler, Büyük Okyanus ortaları, Hint Okyanusu’nun batı kesimleri, Endonezya adaları yakınları, Avustralya kıyıları ile Kızıldeniz, Antil Denizi’dir. Akdeniz’de de mercan ve resiflere rastlanmaktadır.

Resif; Mercan adı verilen, sıcak denizlerde yaşayan hayvanların iskeletlerinin birikmesi sonucunda meydana gelen birikime resif denir.

Resifler, suyunun sıcaklığı 18°’den aşağı düşmeyen denizlerde görülür. Bu şart da 35. kuzey, 32. güney paralelleri arasındaki denizlerde vardır. Yalnız, bu sınır içindeki denizlerde soğuk su akıntılarının bulunduğu yerlerde, suların çoğunlukla bulanık, az tuzlu olduğu çatalağızlar yakınlarında görülmezler. En yaygın olduğu yerler, Büyük Okyanus ortaları, Hint Okyanusu’nun batı kesimleri, Endonezya adaları yakınları, Avustralya kıyıları ile Kızıldeniz, Antil Denizi’dir.

Mercanların meydana getirdiği resifler “atol”, “sed resifi”, “kenar resifi” olmak üzere, 3 şekilde görülür.

Atoller. — Deniz ortasında halkalar şeklinde görülen mercan resifleridir. Okyanuslardaki atollerden bazılarının çapları 60 km.’ yi bulur. Küçük çaplı atoller daha çok kıyı denizlerde, kıtaların yakınında bulunur. Atollerin çok daha küçük olanlarına “faro” denir ki, bunlar çok defa zincir biçiminde yan yana sıralanarak daha büyük resif halkalarını meydana getirir. Hindistan’ın güneybatısındaki Maldiv Adaları bu durumdadır.

Set Resifleri. — Kıyının biraz açığında, kıyıya paralel olarak uzanırlar. Bunların en güzel örneği Avustralya’nın kuzeydoğu kıyıları açıklarında bulunur. Great Barrier (Büyük set) adı verilen bu resifin uzunluğu 2,400 km dir.

Kenar Resifleri. — Karaların hemen kenarında bulunan resiflerdir.