An one month old baby Pudu deer grazes in an artificial environment at an University in Concepcion city, south of Santiago, November 12, 2012. The Pudu, the world's smallest deer, was found orphaned in a forest close Concepcion city and inhabits exclusively in southern Chile and part of Argentina. The species is currently in danger of extinction. Picture taken November 12, 2012. REUTERS/Jose Luis Saavedra (CHILE - Tags: ENVIRONMENT SOCIETY ANIMALS) ORG XMIT: IA201

Yeryüzünde hiç bilmediğimiz, adını bile duymadığımız, dünyanın farklı farklı yerlerinde yaşayan o kadar fazla hayvan türü vardır ki..İmkanımız olsa hepsini tek tek görüp, tanımak isteriz. Bunlardan bazıları ise çok spesifik olan özellikleri ile dünyanın enleri arasında yer almaktadır.

Bu hayvan türlerinden biri de dünyanın en küçük geyiği olan pudu geyiğidir. Adını Mapuçe dilinden alan pudular bir tavşan büyüklüğünde, oldukça sevimli hayvanlardır.

Genel olarak Avrupa ormanları, Kuzey – Güney Amerika’nın bazı kesimleri, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yaşayan geyikler geviş getiren, toynaklı memelilerdir. Erkeklerinde her sene eskilerin atılıp, yenilerinin çıktığı boynuzlar bulunmaktadır.

Yaşam süreleri ortalama 30 yıl kadar olan geyiklerin yaşları boynuzlarının dalları ile tespit edilebilmektedir. Görme, koklama ve işitme duyuları oldukça gelişmiş olan geyikler yılda iki defa renk değiştirmektedirler.

Gelin şimdi geyik türlerinden biri olan pudu geyikleri hakkında daha geniş bir bilgiyi sizinle paylaşalım.

Pudu Nedir?

Pudu hayvanlar aleminden geyikgiller (Cervidae) familyasına ait, Güney Amerika’ya özgü bir geyik cinsidir. Dünyanın en küçük geyik cinsi olarak bilinen pudular bir tavşan ile hemen hemen aynı büyüklüğe sahiptir. Pudu geyiklerinin 2 alt türü bulunmaktadır.

  • Kuzey Pudusu (Pudu Mephistophiles): Kolombiya, Peru, Ekvador ve And Dağları’nda yaşayan bu hayvanlar dünyanın en küçük geyiği olma özelliğine sahiptir.
  • Güney Pudusu (Pudu Puda): Şili pudusu olarak da bilinen bu türün anavatanı Petagonya’nın kuzeyidir.

Puduların Özellikleri Nelerdir?

Pudu geyiklerinin genel olarak omuz yükseklikleri 25-43 cm, vücut boyları 60-83 cm arasında değişmektedir. Bir geyik türü olmasına rağmen oldukça küçük olan puduların ağırlıkları da boylarına orantılı olarak 6-13 kg arasındadır. Bacak boyları kısa, vücutları tıknazdır. Ağız ve burunları küt yapıdadır. İki adet çatallanamayan şişten ibaret olan boynuzları ise neredeyse başındaki tüylerden daha kısadır. Güney pudularının tüy renkleri kırmızı kahverengi iken, kuzey pudularınınki koyu kahverengidir. Pudu geyiklerinin yüz renkleri ise genel olarak siyahtır. Yavrularına gelince; güney puduları lekeli olurken, kuzey puduları tek renk olmaları ile karakterizedir.

Puduların Yaşam Alanları

Puduların yaşam alanları iki türde farklılık göstermektedir. Kuzey puduları 2000-4000 metre arasında dağlarda, dağ ormanlarında, bazen de meralarda yaşamaktadırlar. Güney puduları ise deniz seviyesi ile 1500 metre aralıkta yaşayan orman hayvanlarıdır.

Puduların Yaşam Tarzı

Güney puduları geceleri daha aktif bir yaşam sürmektedir. Besin olarak meyve, yaprak, kabuk, çiçek ve filizleri tercih eden pudular küçük vücut yapıları sayesinde, en eğik ağaç ve çalılıklara bile tırmanabilmekte, beslenmesini sağlayabilmektedirler. Normalde yalnız yaşayan pudular sadece çiftleşme zamanı eşlerini bulurlar. Diğer tüm geyik cinslerinde olduğu gibi tek bir yavru dünyaya getirirler. Yaşam süreleri ise ortalama 20 yıldır.

Çok nadir şekilde bulunan kuzey pudularının yaşam tarzları hakkında pek bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak genel özellikleri sebebiyle güney pudularının yaşam tarzlarına benzediği tahmin edilmektedir.

İki pudu türünün de sayıları avlanma ve yaşam alanlarının tahribatı nedeniyle azalmıştır. Güney pudusu Chiloe Adası dışındaki diğer yaşam alanlarında oldukça nadir bulunmaktadır. Soylarının tükenmesi açısından güney puduları kuzey pudularına nazaran daha tehlikeli grup içerisinde yer almaktadır.

Puduların Bilimsel Sınıflandırması

Alem: Animalia (Hayvanlar)
Şube: Chordata (Kordalılar)
Sınıf: Mammalia (Memeliler)
Takım: Artiodactyla (Çift Toynaklılar)
Alt Takım: Ruminantia (Geviş Getirenler)
Familya: Cervidae (Geyikgiller)
Alt Familya: Odocoileinae
Cins: Pudu