Otlukbeli Savaşı Fatih Sultan Mehmed ile Türkmen asıllı Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile 11 Ağustos 1473’te, Otlukbeli mevkinde yaptığı büyük meydan muharebesidir. Osmanlı ve Akkoyunlu arasındaki düşmanlık, Yıldırım Bayezid ve Kara Yölük Osman zamanına dek uzanıyordu. Osmanlılar Karakoyunlularla anlaşmış Akkoyunlular ise Timur’u desteklemişlerdi.

Hilal taktiğinin başarıyla uygulandığı bu muharebede özellikle ateşli silah ve isabetli atış üstünlüğünü elde bulunduran Osmanlı kuvvetleri, merkezde Fatih Sultan Mehmet, sağ kanatta Şehzade Mustafa ve sol kanatta Şehzade Bayezid komutasındaki Osmanlı birlikleri ile kolaylıkla Uzun Hasan’ın komutasındaki birlikleri dağıtmıştır. Yenilgiye uğrayan Uzun Hasan kalan savaş alanını terk etmek zorunda kalmıştır.

Otlukbeli Savaşının Sebepleri Nelerdir?

  • Osmanlılar; Trabzon, Sinop, Amasra gibi önemli limanlarını ele geçirmişti.
  • İran ve Akdeniz limanları üzerindeki kervan yollarına yeni gümrük ve vergileri koyulmuştu.
  • Akdeniz – Karadeniz ticari bağları kesilen Akkoyunlular, Osmanlıya, batıya doğru bir genişleme siyaseti izler.
  • Uzun Hasan Osmanlı’ya karşı Venediklilerle işbirliği yapma girişiminde bulunur.

Akkoyunlu Devleti 15’inci yüzyılda Doğu Anadolu’da iyice güçlenmişti. Irak ve Azerbaycan’ı hakimiyeti altına alan Akkoyunlular, Karakoyunlu Devletinin yok olmasına sebep olmuştur. Gittikçe güçlenen Akkoyunlu Devleti Venediklilerle anlaşmıştır. Osmanlı Devletinin Karamanoğulları ve Dulkadiroğulları Beyliğine yardım etmesi, Uzun Hasan’ı iyice rahatsız etmeye başlamıştır.

  • Pontus Rum Kralının damadı olması dolayısıyla Trabzon’un mirasının kendisinin olduğunu iddia etti. Bu sebeple Fatih’ten Trabzon’u istedi. İsteği kabul edilmedi.
  • Uzun Hasan tek başına Osmanlıları mağlup edemeyeceğini bildiğinden müttefik aradı. Batıda Haçlılar ve doğuda hakimiyet mücadelesi veren Türk devlet ve beyleriyle anlaştı.
  • Venedikliler, Uzun Hasan’a yardım için Napoli, Rodos, Papalık ve Kıbrıs deniz kuvvetleriyle; Akdeniz ve Ege sahillerindeki Osmanlı kentlerinden Antalya, İzmir şehir ve kalelerini yağma edip, yakacaklardır.

Bu gelişmeler sonrasında Fatih Sultan Mehmet büyük bir ordun başına geçerek 11 Ağustos 1473’te doğuya doğru hareket eder. Uzun Hasan’ın birlikleri, Fatih Sultan Mehmet’in ordusunda görevli Has Murad paşa komutasındaki öncü birliği tarafından pusuya düşürülerek imha edilmeye çalışıldıysa da asıl büyük muharebeler  Erzincan ve Tercan arasında Otlukbeli bölgesinde meydana gelmiştir.

Otlukbeli Muhaberesi tarihçilere göre kullanılan taktik, teknoloji ve insan gücü bakımından 15. yüzyılın en büyük savaşı olarak nitelendirilir. Venedik, ateşli silahlar ve bunu kullanacak usta ve asker gönderip Uzun Hasan’ın yanında yer alacaktır. Zaferin ardından Osmanlı beyleri, düşmanı takibi önerse II. Mehmed daha ileri gitmedi. Arazi pusu kurmaya elverişliydi, keşif birliklerinin düşmanı fark etmede geç kalmasını da göz önünde bulunduran II. Mehmed, düşmanın gitmesine göz yumdu.

Otlukbeli Savaşının Sonuçları Nelerdir?

  • Akkoyunlu Devletinin yıkılma süreci başlamıştır.
  • Osmanlı sınırları, Doğu Anadolu’ya kadar genişler.
  • Anadolu Türk birliğinin kurulması yolunda en önemli adım atılır.