BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Örüntüler
  • √ Terim
  • √ Sayı Örüntüsü
  • √ Şekil Örüntüsü
BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
√ Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

 

ÖRÜNTÜ NEDİR?
  • Belirli bir kuralı takip eden şekil veya sayı dizileri birer örüntüdür.
Daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki şekilleri inceleyelim.
Şekil Örüntüsü Her adımdaki küp sayısını tabloyla gösterecek olursak:
Sayı Örüntüsü Şekillere ve tabloya baktığımızda adım adım ilerledikçe küplerin / sayıların da belirli bir kurala göre arttığını görürüz.
Buradaki şekil ve sayı dizisi birer örüntüdür.
Örüntüye kural olarak şöyle düşünebiliriz:
Her adımda şeklin uçlarına birer küp ekleniyor.
Şeklin 4 ucu olduğu için her adımda küp sayısı 4 artmaktadır.
Bu kurala göre düşünerek sonraki adımlardaki sayıları da bulabiliriz.
TERİM NEDİR?
  • Bir sayı örüntüsünü oluşturan her sayıya terim denir.
Yukarıdaki örneği tekrar ele alacak olursak sayılarımız:
1, 5, 9, 13, 17, 21, …
Bu örüntümüzün ilk terimi 1’dir ve 5. terimi 17’dir.
Şimdi başka bir şekil örüntüsü inceleyelim:
Şekil Örüntüsü Örüntüyü incelediğimizde her adımda daire sayısı 2 artıyor. Bu örüntüyü sayı örüntüsüne çevirip tablo haline getirirsek aşağıdaki gibi bir tablo elde ederiz.
Sayı Örüntüsü Tablodan da görebildiğiniz gibi örüntümüzün şöyle bir genel kuralı vardır:
Daire sayısı = Adım Sayısı x 2

Yani kaçıncı adımda isek daire sayımız 2 katı.

Kaynak: matematikciler.com