Omurgalı hayvanlar hangileridir? Omurgalı hayvanların özellikleri nelerdir?

omurgali-hayvanlarOmurga; içinde omuriliği barındıran kemik yapının adıdır. Omurlardan oluşmuştur.

Omur; omurgayı oluşturan 33-34 kemikten her birine verilen addır.

Omurgalı hayvanlar; vücutlarında kemik ve kıkırdaktan yapılmış iç iskeletleri bulunur. En gelişmiş canlı grubudur.

Doku ve organ  gelişimi en  yüksek derecede bulunur. Vücutlarında özel görevler yapan sistemler bulunur. Hepsi eşeyli yollarla çoğalırlar. Böbrekleriyle boşaltım yaparlar.

Omurgalıların en karakteristik özelliği, birbirini takip eden omurlardan yapılmış bir omurgaya sahip olmalarıdır.

Omurga sütunu çok kuvvetli bir destek, fakat aynı zamanda eğilebilir bir yapıdadır.

Aşağı omurgalılarda, omurga kıkırdak halinde olmasına rağmen, yüksek yapılı omurgalılara doğru kemikleşmeye başlar.

Vücut bilateral (iki yanlı bakışımlı) simetriktir.

Baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Sölom yani vücut boşluğu yalnız gövde bölgesinde bulunur.

Sindirim kanalı bel kemiğinin karın (ventral) tarafındadır. Dolaşım sistemi kapalıdır.

Kanın alyuvarlarında hemoglobin denilen solunum pigmenti vardır.

Hemoglobin, kana kırmızı rengi verir.

Boşaltım organları çifttir. Boşaltım ve üreme organı açıklıkları, tek veya ayrı ayrı olarak bulunur.

Birbirini takip eden omurlardan yapılmış bir omurgaya sahiptirler.

Omurga sütunu çok kuvvetli bir destek, fakat aynı zamanda eğilebilir bir yapıdadır.omurgali-hayvanlar- 2

Aşağı omurgalılarda, omurga kıkırdak halinde olmasına rağmen, yüksek yapılı omurgalılara doğru kemikleşmeye başlar.

Birçok omurgalıda omurgaya iki çift  ön ve arka üyeler de tutunur.

Vücut boşluğu yalnız gövde bölgesinde bulunur.

Dolaşım sistemi kapalıdır.

Suda yaşayanlar solungaç solunumu yaparlar.

Havada yaşayanlar akciğer solunumu yaparlar.

Kafatası içinde muhafaza edilen karmaşık yapılı bir beyinleri vardır.

Omurgalı hayvan türleri;

Balıklar

Sürüngenler

Kuşlar

Memeliler