Nükleer enerji, fisyon. Nükleer bir reaktörün içinde nasıl bir olay gerçekleşir? Fisyon nedir?

Nükleer-Enerji

Fisyon Nedir?

Nükleer reaktörlerde uranyum gibi ağır atomlar kullanılır. Bu atomlar kararlı değildir ve nötronlarla bombardıman edildiklerinde kolayca daha hafif atomlara bölünebilir. Bu olay gerçekleştiğinde genellikle hafif çekirdekler oluşur. Bununla birlikte etrafa büyük miktarda enerji ve serbest nötronlar saçılır. Bu olaya FİSYON denir.

Fisyon olayı esnasında, toplam proton ve nötron sayısı korunur. Sonuç olarak fisyon olayında atom numaraları ve kütle numaraları toplamı korunur. Bu yüzden nükleer reaksiyon denklemlerini denkleştirirken kütle ve atom numaralarının korunur.

Bir fisyon reaksiyonunun başlaması için nötron bombardımana ihtiyaç olduğunu öğrendik. Fisyon reaksiyonun da bir nötron reaksiyonu başlatırken, reaksiyon sonucunda daha fazla nötron etrafa saçılır. Saçılan nötronlar diğer çekirdeklere çarpar ve onlarında fisyon reaksiyonu gerçekleştirmesine sebep olur. Yine saçılan nötronlar başka atomlarda fisyon reaksiyonunu başlatır. Bu olay kontrolsüz zincirleme tepkime olarak adlandırılır. Sonuç olarak çok kısa bir zaman zarfında çok büyük enerji açığa çıkar. Bu kontrolsüz zincirleme tepki çok ciddi yıkımlara sebep olabilir.

Nükleer reaktörlerin içinde bulunan çubuklar, fisyon reaksiyonlarının sonucunda saçılan nötronları emerek zincirleme bir tepkime oluşmasını engeller. Bu yüzden nükleer reaktörler de bulunan bu çubuklara MODERATÖR denir. Bir nükleer reaktörün içindeki çubukların sayısı ne kadar fazla olursa saçılan nötronların emilimi o kadar fazla olur ve dolayısıyla reaksiyon yavaşlar.