Nöroşirürji

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi

NÖROŞİRÜRJİ NEDİR?

Bölümümüz, beyin, omurilik ve sinirlerin, bu sisteme destek yapı ve ilişiklerinin cerrahi (ameliyat gerektiren) hastalıkları ile uğraşmaktadır. Bu grup içinde beyin ve omurilik tümörleri, beyin ve omuriliğin damar hastalıkları, hipofiz ve bölgesi hastalıkları, bebek ve çocukların nöroşirürjikal hastalıkları, bel ve boyun fıtıkları, omurga kanalı darlıkları omurga tümörleri, Parkinson ve hareket bozukluklarının cerrahisi, epilepsi cerrahisi ve gamma knife radyocerrahisi yer almaktadır.

NÖROŞİRÜRJİ HASTALARINDA TANI VE BELİRTİLER NELERDİR?

Başağrısı: Kafa içinde gelişen birçok hastalığın ortak belirtisidir. Ani başlayan şiddetli ve olağandışı başağrıları beyin kanaması gibi acil durumların belirtisi olabilir. Uzun süren şiddetli ağrılar kafa içinde basıncın artmasına bağlı olabilir. Bu nedenle ani ya da uzun süren ciddi başağrılı hastaların nöroloji ya da nöroşirürji birimlerine başvurması gereklidir.

Kusma: Kafa içi olayların çoğuna kusma eşlik eder. Tekrarlayıcı kusmalar başağrısı ile beraber olduğunda kafa içi basınç artışını gösterebilir.

Bel ve boyun ağrısı: Omurga ve omurilik ile ilişkili hastalıkların çoğunda ağrı önemli bir belirtidir. Kol ve bacağa yayılan ağrılar olduğunda ya da bel / boyun ağrısı basit tedbirler ile geçmediğinde doktora başvurulmalıdır.

Görme bozukluğu: Görme yolları ile ilişkili kafa içi olaylar görme alanında daralmaya ve görme azalmasına neden olabilirler. Göz muayenesi pek çok beyin hastalığı tanısında önemlidir.

Kol ve bacaklarda güçsüzlük, duyu kaybı: Gerek beyin gerekse omurilik ve omurga hastalıklarında merkezi sinir sisteminden çıkarak kol ve bacaklara giden sinirler etkilenebilirler. Bu tür belirtiler olduğunda tanı konulabilmesi için ayrıntılı muayene ve tetkik gereklidir.

Başdönmesi ve dengesizlik: Beyincik ve beyin sapı bölgelerinin hastalıkları kadar iç kulak denge sistemlerinin hastalıklarında da ortaya çıkabilen bu belirtilerde de ayrıntılı muayene ve tetkikler ile tanı konulmalıdır.

AMELİYAT HAZIRLIK SÜRECİ VE SONRASI

Nöroşirürji biriminde acil durumda olan hastaların ameliyatları günün 24 saati gerçekleştirilebilir.

Diğer elektif cerrahi uygulanacak hastalar genellikle bir gün öncesinden servise yatırılarak ya da ayaktan ameliyat öncesi tetkikleri yapılarak ameliyata hazırlanırlar. Bu tetkikler genellikle anestezi öncesi hazırlık kapsamında yapılan kan tetkikleri, akciğer grafisi ve elektrokardiyografidir. Bu tetkikler gereken hastalarda ilgili branşlar (kardiyoloji, göğüs hastalıkları gibi) tarafından konsültasyonlar yapılarak çeşitlendirilir.

Ameliyat günü hastalar anestezi ekibi tarafından serviste sedasyon yapılarak ameliyathaneye indirilirler. Bu süreçte hasta yakınları hasta odası ya da isterlerse ameliyathane bekleme odasında bekleyebilirler. Hastanın ameliyatı ve durumu konusunda hasta yakınları sık sık bilgilendirilir. Ameliyatın bitiminde ameliyat ekibi tarafından hasta yakınları ile yüzyüze görüşme yapılarak uygulanan ameliyat ve hastalık konusunda ayrıntılı konuşma gerçekleştirilir.

Ameliyat sonrası hasta durumuna göre ayılma bölümünde bir süre tutulduktan sonra yatağına alınır ya da yoğun bakım birimine geçirilir.

NÖROŞİRÜRJİ HASTALARINDA TEDAVİ VE AMELİYATLARIMIZ

  1. Beyin ve Omurilik Tümörleri – Nöroonkoloji
  2. Nörovasküler Hastalıklar
  3. Spinal Cerrahi
  4. Hipofiz Cerrahisi
  5. Pediatrik Nöroşirürji
  6. Fonksiyonel Nöroşirürji ve Stereotaksi
  7. Gamma Knife Radyocerrahisi

Beyin ve Omurilik Tümörleri – Nöroonkoloji: Son yıllarda gelişen tanı ve tedavi yöntemleri ile daha erken tanı konulan beyin ve omurilik tümörleri, merkezimizde özel cihazlarla minimal invaziv ve mikroskopik/endoskopik/sterotaktik girişim yollarıyla ameliyat edilmektedir. Ameliyat öncesi nöroradyoloji birimi tarafından 1.5 ve 3 Tesla MR cihazları ile MR, MR spektoskopi / fonksiyonel MR / MR traktografi, bilgisayarlı tomografi, SPECT ve PET gibi ileri yöntemlerle değerlendirilerek tedavi planı yapılmaktadır. Ameliyat sırasında yüksek dereceli beyin tümörlerinin boyanarak daha güvenli ve kesin çıkarılmasını sağlayan 5-ALA yöntemi özel ameliyat mikroskopumuz sayesinde başarıyla kullanılmaktadır. Beyin ve omurilikte yön bulmayı sağlayan ve tümörlerin yerinin daha kolay belirlenerek çıkarılmalarını sağlayan nöronavigasyon sistemi tüm ameliyatlarımızda kullanılmaktadır. Özel bölgelerde yerleşmiş beyin tümörlerinde uyanık durumda ve motor-sensoriyel uyarılarla beyin ameliyatları yapılabilmektedir. Tüm omurilik tümörü ameliyatlarında nöromonitörizasyon ile omurilik fonksiyonları anlık kaydedilmektedir. Beyin ve omurilik tümörlü hastaların ameliyat sonrası takip ve tedavilerine ayda bir radyasyon ve medikal onkoloji birimleri ve nöroradyoloji ile ortak yapılan nöroonkoloji konseyinde tartışılarak karar verilmektedir.

Nörovasküler Hastalıklar: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi ameliyathane, yoğun bakım ve teşhis ünitelerinde beyin ve omuriliğin damarsal hastalıklarına her türlü modern cerrahi girişimlerin yapılması mümkündür. Ünitemizde anevrizmalar (damar baloncukları), arteriovenöz malformasyonlar (damar yumakları), arteriovenöz fistüller ve tıkanmalar başarı ile tedavi edilmektedir. Tüm ameliyatlar son teknoloji ile imar edilmiş ameliyathanemizde tümüyle mikrocerrahi teknikler, nöronavigasyon ve minimal invaziv girişim yolları kullanılarak yapılmaktadır. Kullandığımız modern ameliyat mikroskopu ameliyat sırasında ICG (indocyanine green) anjiografi yapılmasını sağlamakta, bu yöntem ameliyatları daha güvenli hale getirmektedir. Nörovasküler hastalarımızın tümü tanı ve tedavi aşamasında nöroradyoloji birimi ile tartışılmaktadır.

Spinal ve Periferik Sinir Sistemi Cerrahisi: İstanbul Florence Nightingale Hastanemizde beyinin aşağıya doğru uzantısı şeklinde omurga içerisinde korunarak inen omurilik ile, buradan çıkarak vücuda dağılan periferik sinirlerin çeşitli cerrahi hastalıklarına cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. Bunlar arasında omurilik yaralanmaları, omurilik tümörleri,periferik sinir yaralanmaları, tümörleri, karpal tünel sendromu, ulnar oluk sendromu sayılabilir. Omurganın yaygın ve çok sık görülen hastalıklarından bel ve boyun fıtıkları da nöroşirürji birimi tarafından mirocerrahi ve endoskopik yöntemlerle tedavi edilmektedir. Ayrıca bel ve boyun kanal darlıkları ve kaymalarda da güncel tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

Hipofiz Cerrahisi: Hipofizin ve sella bölgesinin tüm cerrahi hastalıkları (tümörleri, kistleri, kanamaları gibi) mikroskopik ve endoskopik yöntemlerle İstanbul Florence Nightingale Hastanemizde ameliyat edilmektedir. Genel olarak burun içinden (transsfenoidal) yapılan bu ameliyatlar sırasında nöronavigasyon yön bulma sistemi kullanılmaktadır. Tüm hastalar nöroendokrinoloji konseyinde konuşularak takip ve tedavilerine karar verilmektedir.

Pediatrik Nöroşirürji: Konjenital malformasyonlar (spina bifida, Chiari, vd), çocukluk çağı beyin ve omurilik tümörleri, hidrosefaliler, epilepsi ve kafa şekil bozuklukları (kranyosinostoz-kranyostenoz) gibi bu yaş grubuna özel hastalıklar İstanbul Florence Nightingale merkezimizde tedavi edilebilmektedir. Yenidoğan dönemindeki hastalarımız pediatri ekibinin özel yenidoğan yoğun bakım ve servislerinde takip edilmekte, doğum öncesi anomali tanısı alan bazı hastalar ise perinatoloji bölümünde izlenmektedir. Pediatrik hastaların takip ve tedavileri pediatri, çocuk cerrahisi ve plastik cerrahi bölümleri ile multidisipliner olarak yapılmaktadır.

Fonksiyonel Nöroşirürji ve Stereotaksi: İstanbul Florence Nightingale Hastanesindeki birimimizde Leksell G stereotaksi sistemi ile beyindeki lezyon ve seçilmiş noktalara milimetrik olarak ulaşılabilmektedir. Bu yolla tümör/tümör dışı lezyonlardan biyopsi alınması, kist ponksiyonu, kateter ve stimülatör yerleştirilmesi doğrulukla yapılabilmektedir. Ağrı cerrahisi içinde yer alan pompa yerleştirilmesi ve diğer ağrı cerrahisi uygulamaları ile trigeminal nevraljili hastaların cerrahi tedavisine yönelik tüm ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Parkinson hastalarında son yıllarda sıklıkla uygulanan derin beyin stimülasyonu (beyne pil yerleştirilmesi) ve diğer hareket bozukluklarına yönelik uygulamalar da gerçekleştirdiğimiz cerrahi girişimler arasındadır.

Gamma Knife Radyocerrahisi: Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Onkoloji Merkezinde bulunan Gelişmiş Gamma Knife PERFEXION Radyocerrahi Ünitesinde, tümöral, damarsal, fonksiyonel ve oküler hastalıklara yönelik odaklanmış yüksek yoğunluklu ışın tedavisi uygulanmaktadır. Gamma Knife cerahisi uzun yıllardır beyin hastalıkları tedavisinde kullanılan ileri bir radyocerrahi yöntemidir. Elekta firmasının yıllar içinde geliştirdiği Leksell Gamma Knife PERFEXION cihazı halen dünyada yaygın kullanımda olan, gelişmiş ülke ve ileri tıp merkezlerinin tercihi olan bir cihazdır. En son geliştirilen Gamma Knife PERFEXION daha önceki modellerin yenilenmesi ya da güncellenmesinin çok ötesinde özelliklerle donatılmıştır. PERFEXION ile daha yüksek tedavi etkinliği ve çok daha az yan etki sağlanabilmektedir.