Müslüman bilim adamları kimlerdir?

islam-bilim

Müslüman bilim adamı; Müslüman bir ülkede doğmuş yada müslümanlığı benimsemiş bilimle uğraşan kimselere verilen isimdir.

9. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:

Ebu Musa Cabir bin Hayyan: 721 yılında doğmuş, 815 yılında vefat etmiştir. Tıp, Astronomi, Fizik, Kimya, Coğrafya alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Abdülhamid İbn Türk: Doğum tarihi bilinmiyor. 830 yılında ise vefat etmiştir. Matematik alanında çalışmalar yapmıştır.

El-Harezmi: 780 yılında doğmuş, 850 yılında vefat etmiştir. Astronomi, Coğrafya, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Fergani: Doğum tarihi bilinmiyor. 861 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır.

Kindi: Doğum tarihi bilinmiyor. 861 yılında ise vefat etmiştir.

Cahiz: 777 yılında doğmuş, 869 yılında ise vefat etmiştir.

Muhammed el-Buhari: 810 yılında doğmuş, 869 yılında ise vefat etmiştir.

Ahmed bin Musa: 803 yılında doğmuş, 873 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Geometri alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Abbas Kasım İbn Firnas: 810 yılında doğmuş, 888 yılında ise vefat etmiştir.

10. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:

İbn-i Hurdazbih: 820 yılında doğmuş, 912 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.

Battani: 858 yılında doğmuş, 929 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Ahmed bin Sehl el-Belhi: 850  yılında doğmuş, 934 yılında ise vefat etmiştir. Tıp, Coğrafya, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Farabi: 870 yılında doğmuş, 950  yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Felsefe, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Ebu’l Vefa el-Buzcani: 940 yılında doğmuş, 988 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Ebu Bekr Zekeriyya Razi: 865  yılında doğmuş, 925  yılında ise vefat etmiştir. Kimya, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Ahmed bin Musa: 803 yılında doğmuş, 873 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Geometri alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Abdurrahman es-Sufi: 903 yılında doğmuş, 986  yılında ise vefat etmiştir. Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır.

İbn Havkal: Doğum tarihi bilinmiyor. 898 yılında ise vefat etmiştir.  Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.

İbn Fadlan: Doğum ve ölüm tarihi bilinmiyor. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.

11. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:

Ali bin İsa: 940 yılında doğmuş, 1010 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

El-Kereci: 953 yılında doğmuş, 1029 yılında ise vefat etmiştir. Matematik alanında çalışmalar yapmıştır.

İbn-i Sina: 980 yılında doğmuş, 1037 yılında ise vefat etmiştir. Fizik, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.

İbn-i Heysem: 965 yılında doğmuş, 1040 yılında ise vefat etmiştir. Fizik, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.

El-Biruni: 973 yılında doğmuş, 1048 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik, Tarih alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Ebu Said Gardezi: Doğum tarihi bilinmiyor. 1061 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya, Tarih alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Ebu Hasan Behmenyar: 993 yılında doğmuş, 1066 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Felsefe alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Ali bin Rıdvan: 998 yılında doğmuş, 1068 yılında ise vefat etmiştir. Fizik, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Yusuf Has Hacib: 1017 yılında doğmuş, 1077 yılında ise vefat etmiştir. Edebiyat, Siyasetbilim alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Zerkali: 1029 yılında doğmuş, 1087 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır.

El-Bekri: 1014 yılında doğmuş, 1094 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.

12. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:

Kaşgarlı Mahmud: 1008 yılında doğmuş, 1105 yılında ise vefat etmiştir. Dil, Edebiyat alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Ebu’s Salt ed-Dani: 1068 yılında doğmuş, 1134 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır.

İbn Bacce: 1095 yılında doğmuş, 1138 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Fizik alanında çalışmalar yapmıştır.

Cabir Bin Eflah: 1100 yılında doğmuş, 1150 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Hazini: 1100 yılında doğmuş, 1155 yılında ise vefat etmiştir.

İbn Rüşd: 1126yılında doğmuş, 1198 yılında ise vefat etmiştir. Felsefe, Din, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.

13. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:

İbn-i Cübeyr: 1145 yılında doğmuş, 1217 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.

Abdullatif el-Bağdadi: 1162 yılında doğmuş, 1231 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

El-Cezeri: 1136 yılında doğmuş, 1233 yılında ise vefat etmiştir. Sibernetik alanında çalışmalar yapmıştır.

İbn-i Şeddad: 1162 yılında doğmuş, 1233 yılında ise vefat etmiştir. Hukuk, Tarih alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Abdullah bin Ahmed el-Baytar: 1197 yılında doğmuş, 1248 yılında ise vefat etmiştir. Tıp, Farmakoloji alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Nasirüddin Tusi: 1201 yılında doğmuş, 1274 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Coğrafya alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Zekeriyya ibn Mahmud el-Kazvini: 1202 yılında doğmuş, 1283 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Coğrafya, Fizik, Jeoloji alanlarında çalışmalar yapmıştır.

İbn Nefis: 1213 yılında doğmuş, 1288 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

14. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:

Kutbeddin Şirazi: 1236 yılında doğmuş, 1310 yılında ise vefat etmiştir. Tıp, Astronomi, Fizik, Coğrafya alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Ebu el-Fida: 1273 yılında doğmuş, 1331 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.

İbn Teymiyye: 1263 yılında doğmuş, 1328 yılında ise vefat etmiştir. Sosyoloji alanında çalışmalar yapmıştır.

İbn Battuta: 1304 yılında doğmuş, 1369 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.

İbn Kesir: 1301 yılında doğmuş, 1373 yılında ise vefat etmiştir. Tarih alanında çalışmalar yapmıştır.

Aydınlı Hacı Paşa: 1339 yılında doğmuş, 1397 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

15. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:

İbn-i Haldun: 1332 yılında doğmuş, 1406 yılında ise vefat etmiştir. Felsefe, Tarih, Sosyoloji alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Aydınlı Hacı Paşa: 1339 yılında doğmuş, 1413 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

Bursalı Kadızade Rumi: 1337 yılında doğmuş, 1437 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Gıyaseddin Cemşid: 1380 yılında doğmuş, 1437 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Uluğ Bey: 1393  yılında doğmuş, 1449 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Sabuncuoğlu Şerefeddin: 1385  yılında doğmuş, 1468 yılında ise vefat etmiştir. Tıp  alanında çalışmalar yapmıştır.

Ali Kuşçu:  1403 yılında doğmuş, 1474 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Dilbilim, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.

II. Mehmed: 1432  yılında doğmuş, 1484 yılında ise vefat etmiştir. Fizik alanında çalışmalar yapmıştır.

16. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:

İbn-i Kemal: 1468  yılında doğmuş, 1536 yılında ise vefat etmiştir. Tarih, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Takiyüddin: 1521 yılında doğmuş, 1585 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır.

Mirim Çelebi: 1450 yılında doğmuş, 1525 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.

17. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:

Lagari Hasan Çelebi: Doğum tarihi bilinmemektedir. 1633 yılında ise vefat etmiştir. Havacılık, Fizik alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Hezarfen Ahmed Çelebi: 1609 yılında doğmuş, 1640 yılında ise vefat etmiştir. Havacılık, Fizik alanlarında çalışmalar yapmıştır.

18. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:

İbrahim Hamdi Efendi: 1680 yılında doğmuş, 1762 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.

Abdülaziz Efendi:  1735 yılında doğmuş, 1778 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

Ali Münşi: Doğum tarihi bilinmemektedir. 1750 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

Gelenbevi İsmail Efendi: 1730 yılında doğmuş, 1790 yılında ise vefat etmiştir. Matematik alanında çalışmalar yapmıştır.

19. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:

Mahmud Raif Efendi: Doğum tarihi bilinmemektedir. 1807 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.

Şanizade Ataullah Efendi: 1771yılında doğmuş, 1826 yılında ise vefat etmiştir. Tarih, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Mustafa Behçet Efendi: 1774 yılında doğmuş, 1834  yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

Abdullah Bey: 1800 yılında doğmuş, 1874 yılında ise vefat etmiştir. Jeoloji, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Hekim İsmail Paşa: 1807 yılında doğmuş, 1880 yılında ise vefate tmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

Hekimbaşı Salih Efendi: 1816 yılında doğmuş, 1895 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

20. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:

Hüseyin Tevfik Paşa: 1832 yılında doğmuş, 1901 yılında ise vefat etmiştir. Matematik alanında çalışmalar yapmıştır.

Bahattin Şakir: 1874 yılında doğmuş, 1922 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

Doktor Nazım Bey: 1870 yılında doğmuş, 1926 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

Mustafa Hayrullah Diker: 1875 yılında doğmuş, 1950 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.