MÜLTECİ

Mülteciler; savaşlar, devrimler, sel gibi doğal felaketler ya da siyasi, ırkçı ya da dini eziyetler yüzünden evlerinden sürülen insanlardır.

Savaştan ya da kıtlıktan kaçan mülteciler beraberlerinde çok az eşya taşırlar. Toplu olarak ve ani hareket ederler ve genellikle; beraberlerinde sorunlarını da getirirler. Bazı mülteciler yeni ülkelerinde güler yüzle karşılanırken diğerleri kötü muameleye maruz kalırlar.

TOPLU HAREKETLER

Geçmişte mülteciler çoğunlukla düşmanca karşılanır ve acımasız bir yaşam sürmeye zorlanırlardı. 370’de Asya’dan gelen Hun Türkleri Gotlar ve Almanları yenilgiye uğratmış ve onları batıya, Roma İmparatorluğu’na doğru kaçmaya zorlamıştı. Toprağın ve yiyeceğin yetersizliği savaşlara yol açmış ve Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Diğer göçmenler memnuniyetle karşılanmışlardır. 1700’lerde Katolik Fransa’da eziyet gören Protestanlar Hollanda ve İngiltere gibi komşu ülkelere göç etmiş ve beraberlerinde dokumacılık ve bankacılık becerilerini getirmişlerdir.

ULUSLARARASI YARDIM

1920’lerde mültecilerin istikrarlı ülkelerin bozulmasına ve ilave savaşlara neden oldukları fark edilince, Uluslar Lig’i (The League of Nations) göçmenler için uluslararası bir birim oluşturdu. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler, yeri yurdu olmayan milyonlarca insanın (Avrupa’da yaklaşık 15 milyon insan ve Rusya’dan gelen 4.5 milyon Polonyalı) yerleşmelerine yardımcı olabilmek için yeni bir komisyon oluşturdu. Amaçlanan, göçmenlerin evlerine dönmelerine ya da yeni bir yerleşim yeri bulmalarına kadar gıda yardımı yapmak ve sığınmalarını temin etmekti. Buna benzer bir kriz de 1947’de İngiltere’nin Hindistan’dan çekilmesiyle yaşandı. Ülke Hindistan ve Pakistan olarak ikiye bölünmüştü. Dini ayaklanmalar binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin göç etmesine yol açmıştı.

İNSANIN NEDEN OLDUĞU FELAKETLER

1990’larda Yugoslavya’nın parçalanmasıyla bağımsız devletlerin ortaya çıkışı şiddetli savaşlar yaşanmıştır. Etnik farklılıklardan kaynaklanan iç savaşlar binlerce insanın evlerini bırakması anlamına gelir. Batı Avrupa ulusları göçmenlere yapmış oldukları ekonomik yardımın yerine ulaşabilmesi için askeri birlikler de gönderir.

• 1947’de yaklaşık 5 milyon Hindu ve Sih, atı Pakistan’dan Hindistan’a göç ederken Müslümanlar da Hindistan’dan Pakistan’a göç etti.

• 1975’de biten Vietnam Savaşı’ndan sonra yüz binlerce Vietnamlı teknelerle kaçtı.

• 1979’daki Sovyet işgali nedeniyle yaklaşık 4 milyon Afganlı vatanından ayrıldı.