Mortalite nedir?

Mortalite, Mortalite oranı olarak bilinir ve diğer adı Ölüm oranıdır. Mortalite kelimesi Latince’den dilimize girmiş bir kelimedir. Mortalite oranı; Bir hastalıktan veya genel olarak meydana gelen  ölümlerin genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranıdır. Mortalite istatistiki bir terimdir. Türkiye’de ölüm ve hastalık-risk çeşitliliğini gösteren Mortalite tablolarının bir yıllık değerlendirmeleri yapılırmortalite

Mortalite nedir

İnsan Mortalitesinin temel 3 nedeni hangileridir?

1. Kazalara bağlı ölümler

2. Toplumsal ve ekonomik durumlarla yakından ilişkili ve insanların yaşadığı çevresel koşullardan kaynaklanan ölümler

3. İnsanın varlığı için gerekli olan koşulların eksikliği sonucunda görülen ölümler

Mortalitede yaş sınıflandırması nasıldır?

1. Perinatal mortalite

2. Çocuk mortalitesi

3. 5-40 yaş mortalitesi

4. 40 yaşın üzeri mortalitesi

Perinatal mortalite

Doğumdan önce ölen 180. günden büyük dölütlerin sayısı, doğum sırasında ölen dölütlerin sayısı, yaşamın ilk haftasında ölen yenidoğanların sayısının toplam doğanlarla orantılanması ve 1.000 ile çarpılmasıyla elde edilen orantıdır.

Çocuk mortalitesi

Her 1.000 bebekten, ilk 5 yıl içinde ya da daha yaygın olarak ilk 12 aylık yaşam süresinde ölenlerin sayısıdır.

Mortalite kelimesinin Latince’deki kelime kökeni nedir?

Mors yani “ölüm” kelimesinden gelmektedir.