medyum_nedir-1110x400

Medyum denince herkesin aklına fal bakan, büyü yapan, geleceği gören ve hatta olumsuz duygular uyandıran kişiler gelmektedir. Medyum kelimesi Latince kökenlidir. Aslında herkesin doğasında sezgilerini ve altıncı hislerini kullanmak gibi yetenekleri vardır. Medyumluk ise bunların ne kadar kullanıldığı ile alakalı bir durumdur.

Ruhçuluk bilimine göre medyumluk gelecekten bilgi almak demek değildir. Sadece eterik dünya ile yaşanılan dünya arasında bağlantı kuran kişilerdir. Medyumlar bu bağı kurarken trans yöntemini kullanmaktadırlar. Trans yöntemi ise tüm yoğunluğunu verip, beyin enerjisiyle düşündüğü konuya odaklanarak, karşısındaki kişinin (veya bir nesnenin, varlığın) gizemli ve bilinmeyen hallerini anlamaya çalışmaktır. Medyumlar bu işlem sırasında yani trans halindeyken çok kısa bir süreliğine de olsa bedenlerini terk edip eterik bağ ile yoğunlaşırlar. Bu yoğunlaşma sayesinde zamana ve konuya tamamen odaklanabilmektedirler.

Medyum Nedir?

Medyum, ruhlar alemi ile iletişime geçip, zaman ve mekan gözetmeksizin, hiçbir obje, su ve tarot gibi şeylere ihtiyaç duymadan canlılar ve ölüler arasında iletişim kurduğunu iddia eden kişiye denir. Bu iletişime geçme olayı bazen bilinçli olarak, bazen de kişinin isteği dışında gerçekleşmektedir.
Spiritüalist (ruhçuluk) anlayışa göre medyumluk yeteneğine sahip olmak bir hüner değildir ve kişi bu yeteneğini asla çıkarları ve kötü amaçları için kullanmamalıdır.

Medyumlar günümüzde modern falcılar olarak anılmaktadırlar. Fakat bu durum medyumları oldukça rahatsız etmektedir. Ek olarak ruh bilimciler medyumluğun gelecekten bilgi almayı sağlayan kişiler olarak görülmemesi gerektiğini savunmaktadır. Eğlenmek, maddi çıkarlar sağlamak, gelecekten bilgi almak gibi kalitesiz iletişimin yapıldığı ruhsal irtibatlara ise “abes irtibat” adını vermektedirler.

Medyumluğun Çeşitleri Nelerdir?

Medyumluk idrak ve irade yönünden medyumluk ile tezahür yönünden medyumluk olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

Medyumluğun Tezahür Yönünden Sınıflandırılması

Medyumun ortaya koyduğu belirtilere göre fiziksel ve zihinsel medyumluk olarak ikiye ayrılmaktadır.

  • Fiziksel Medyumluk: Materyalizasyon, demateryalizasyon, levitasyon, telekinezi gibi fiziksel olayların olduğu paranormalfenomenleri kapsayan medyumluk çeşididir. Yani hiçbir ruhsal irtibat söz konusu olmadan, paranormalfenomenler ortaya koyabilen, özel yeteneğe sahip kimselerdir.
  • Zihinsel Medyumluk: Ruhlarla iletişime geçip bilgi alışverişini sağlayan medyumluğa zihinsel medyumluk denilmektedir.

 

Medyumluğun İdrak ve İrade Yönünden Sınıflandırılması

Medyumluk dünyasal idrak ve iradenin görünüp görünmemesine göre ise üç grupta incelenmektedir.

  • Sezgisel Medyumluk: Medyumun idrak ettiği işleri kendi iradesi dahilinde yaptığını bilmesidir.
  • Mekanik Medyumluk: Medyumun idraksız ve kendi iradesiyle hareket etmiyor gibi görünmesidir.
  • Otomatik Medyumluk: Medyumun hareketlerine yönelik idrakı vardır ancak iradesi görünmez.

 

Medyumlar Nasıl Bilgi Aktarırlar?

Medyumlar normal bir insanın beş duyu organıyla algılayabildiği şeyleri, çok yüksek düzeydeki sinyallerle algılayabilen kimselerdir. Bu sinyalleri farklı yollarla alır ve aktarırlar.

  • Altıncı Hisleriyle Bilgi Aktarırlar: Medyumlar tamamen hislerinden faydalanarak bilgi aktarması yapabilirler. Kişiyi dinledikten sonra konuya yoğunlaşırlar. Daha sonra sanki içlerinde başka birisi varmış gibi ondan gelen sese kulak verirler. Bu gelen sesleri, kendi deneyim ve tecrübelerini de ekleyerek dinleyicinin anlayacağı şekilde aktarırlar.
  • Kulağına Gelen Seslerle Bilgi Aktarırlar: Bazı medyumlar yanında biri oturuyor ve onun kulağına bir şeyler fısıldıyormuş gibi dikkatlice dinlerler. Hatta sesleri daha net duyabilmek için bardak veya sigara jelatini gibi şeyler de kullanırlar.
  • Tırnağına Bakarak Bilgi Aktarırlar: Çok fazla kullanılmayan ve yanıltıcı sonuçlar alınan bu yöntemde ise, medyum kişinin başparmağının tırnağına odaklanır. Tamamen tırnağa odaklanan medyum orayı bir televizyon ekranı gibi görür ve gördüklerini dinleyiciye yorumlamaktadır.