medya

MEDYA

Medya, haberlerin ve görüşlerin halka duyurulduğu kanallardır. Bu kanallar; radyo, televizyon, gazete, dergi, teletext ve internettir.

Medya, diğer ülkelerde gelişen olayları evimizin yakınına getiren, dünyaya açık bir pencere sunar. Medya basılabilir (gazete, dergi veya kitap), yayınlanabilir (radyoda, televizyonda ya da sinemada) veya elektronik (internet) olabilir. Amacı; bilgilendirmek, eğlendirmek ve bir şeyin ya da birinin reklamını yapmaktır.

SANSÜR

Medya kanalıyla iletilen haberler kamuoyunu etkiler. Kimi hükümetler medyaya sansür uygulamaya çalışırken kimileri de propaganda için kullanır. Basın özgürlüğü; (ne türde olursa olsun; basılı, görsel veya elektronik) insan haklarının önemli bir unsurudur. Amerika gibi demokratik ülkelerde, belirli bir konunun basılması ya da basılmaması yönünde yapılacak baskılara karşı, basını koruyan yasalar bulunmaktadır. Özgür bir basın hükümet politikalarını eleştirebilmen ve diktatörlerin işini zorlaştırabilmelidir. Çoğu diktatörler ve tek parti devletleri sadece kendi istedikleri doğrultusunda yayın yapan medya kuruluşlarının faaliyetlerine izin vermektedir.

MEDYANIN KONTROLÜ

Medya sahipleri, genellikle; özel şahıslardır. Muhabirler ve program yapımcıları, programın veya yayının biçimine ve formuna uygun olduğu sürece, istedikleri gibi görev yapabilirler. Bu program ya da yayın bir siyasi partiyi destekliyor da olabilir.

MEDYA ETKİSİ

Şirketler ya da kişiler; çeşitli yöntemler kullanarak (hediyeler, geziler ve rüşvet gibi) medyayı etki .altına almaya çalışırlar. Ayrıca; gazeteciler; yayın yoluyla hakaret ettikleri gerekçesiyle aleyhlerinde dava açılmakla veya programı yayından kaldırtmakla tehdit edilebilirler.

•Çin’de, 700 yılında tahta bloklara oyularak basılanan “Ti-Pao” dünyanın basılan ilk gazetesiydi.

•1920’de WWJ (Detroid) ve KDKA (Pittsburg) ilk düzenli radyo yayınını yaptı.

•İngiliz BBC, 1936’da dünyanın ilk halka açık televizyon yayınını yaptı.

•İnternet ilk olarak 1980’li yıllarda halkın kullanımına açıldı.