Matematikte dört işlem nedir? Matematiğin temeli dört işlem özellikleri, uygulamaları, örnekler ve konu anlatımı.

matematikMatematikte Dört İşlem

Matematikte 4 ana işlem vardır. Bunlar; Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme

1. Toplama İşlemi

Toplama işleminde sayıların işaretleri aynıysa birbiri üzerine eklenir. a + b = c şeklindeki toplama işleminde a ve b gibi iki sayı toplanmış ve toplam c olarak bulunmuştur.

Örneğin;

2 + 3 = 5
(-7) + (-12) =-19
9 + 27 = 36
(-36) + (-28) = -64

Toplama işleminde verilen sayıların işaretleri aynı değilse;

***İşaretler dikkate alınmadan sayı değeri büyük olan sayıdan sayı değeri küçük olan sayı çıkarılır.

***Büyük olan sayının işareti toplamın işareti olur.

Örneğin;

(-44)+ 11 =-33
(-23)+ 97 = +74
72 + (-2) = + 70
186 + (-208) = – 22

2. Çıkarma İşlemi

Çıkarma işleminde iki sayının işareti aynı ise sayı değeri büyük olan sayıdan sayı değeri küçük olan sayı çıkarılır.

Örneğin;

7-2 = 5
187 – 87 = 100
54-13 = 41
173-42 = 131

Birinci sayıdan ikinci sayının çıkarıldığı bir çıkarma işleminde, ikinci sayının negatif bir değer olması durumunda çıkarma işlemi toplama işlemine dönüşür.

12-(-3) = 12+ 3 = 15
51-(-34) = 51+ 34 =85

3. Çarpma İşlemi

Çarpma işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aynı işaretli iki sayı çarpıldığında sonuç pozitif (+) olurken, işaretler birbirinden farklı olduğunda sonuç negatif (-) olur.

(+) • (+) = (+)
(+) • (-) = (-)
(-) • (-) = (+)
(-) • (+) = (-)

Örneğin;

(+2) . (+21) =+42
(+23) . (-57) =-1311
(-8) . (-45) = + 360
(-10) . (+25) = -250

4. Bölme İşlemi

Bölme işleminde işaretler ile ilgili kurallar, çarpma işlemi ile aynıdır.

(+):(+) = (+)
(+) : (-) = (-)
(-) : (+) = (-)
(-) : (-) = (+)

Örneğin;

(+36): (-3) =-12
(-80):(+20)= -4
(+112) : (+7) = +16
(-64) : (-2) =+32

***Matematiksel ifadelerde bir sayının önüne negatif (-) veya pozitif (+) gibi işaret koyulmamışsa bu sayı pozitif kabul edilir.