Köle anlamına gelen Mankurt, ulusal kimlikten uzaklaşan, içinde bulunduğu topluma yabancılaşan kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Mankurt kelime olarak, man kökünden türetilmiştir ve man kökü, aklını yitirmek, akıl yoksunluğu gibi anlamlara gelir.

HAFIZASINI KAYBEDEREK KÖLE HALİNE GELİYOR

‘Bilinçsiz köle’yi tanımlayan mankurt, eski dönemde insanları köleleştirmenin bir yöntemi olarak kullanılıyordu. Mankurt haline getirilmek istenen insanın saçları kazınıp, başına devenin boyun derisi gerdirilerek geçirilir ve güneş altında birkaç gün bekletilirdi. Devenin derisi kafatasına yapışan insanın saçları uzayamaz hale gelir ve bir süre sonra saçlar kafatasının içine doğru uzayarak kişiye büyük acılar vermeye başlardı.

Bu acılar neticesinde Mankurt ismini alan insan, anne ve babasını dahi tanıyamaz hale gelir ve kendisine söylenen herşeyi sorgusuzca yapan bir köle haline gelirdi.