Bir veya birden fazla kişilerin bir ticaret unvanıyla kurdukları ticaret şirketlerine ‘limited şirket’ denir.

Muhakkak duymuşuszdur, bir fatura veya bir tabela üzerinde firma adının yanında yaszan ltd ibaresini. Ltd, limited şirketinin kısaltmasıdır. Bir kişi veya daha fazla kişilerin veya tüzel kişilerin, bir ticaret unvanı adı çerçevesinde kurdukları ticaret şirketlerine, limited şirket denmektedir.

NASIL LİMİTED OLUNUR

Limited şirket olabilmek için önce şirketin bir veya birden fazla üyesi olması gerekmektedir. Bununla birlikte belirli sermaye, sermaye paylarının toplamını oluşturması gerekmekte olup aynı zamanda her türlü maddi amaç ve konu olarak kurulabilmektedir.

En az 10 bin TL sermayesinin bulunması gereken limited şirketin hisseleri bulunmamaktadır. Ortaklar arasında pay bölümü ile sermaye paylaşımı yapılırken tahvil veya hisse senedir çıkaramaz.

LİMİTED ŞİRKET UNSURLARI

Liimited şirket üç asli unsurdan oluşur. Bir Genel Kurul’dan oluşan bu şirket, müdürler ve denetçiler ile işletilmektedir

Müdürler, şirketi idare etme ve temsil görevine sahipken, şirketin idari yapısı ve kurumlarında değişiklik yapma hakkı Genel Kurul’a aittir. Denetçiler ise şirket müdürleri ile beraber bir şekilde bilanço düzenleme şeklini belirlerken, şirketin tahmin edilen bilançosunu düzenlemeler yapmaktadır.