Kütüphane Ne İşimize Yarar?

Bilimsel araştırma aşamalarının en önemli aşamalarından olan kaynak araştırması için başvurulabilecek en önemli merkezlerden birisi kütüphanelerdir.

Kütüphaneler; insanların yararlanabilmesi için, görsel – işitsel, yazılı, basılı ve her türlü yayınları toplayan, düzenleyen en elverişli yararlanma ortamını sağlayıp çevresine sunan kuruluşlardır.

Ülkemizin kütüphane geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Anadolu Selçuklularından, Osmanlı İmparatorluğu’na, oradan Türkiye Cumhuriyetine kadar uzanan dönemlerde bir çok kütüphane kurulmuştur. Fakat Türk tarihi içerisinde ilk kütüphanenin Uygur Devleti’nde kurulduğu bilinmektedir.

Geçmiş dönemlerde kütüphaneler, halkın ve medrese öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere vakıflar tarafından kurulmuştur.

Ülkemizdeki kütüphaneler 1920’de Maarif Dairesi Vekaleti içinde bir bölüme bağlanmış, 1926’da bu daireler kaldırılarak Kütüphane Müdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir.

1926’dan 1960’a kadar; Maarif Kütüphanesi, Gazi Kütüphanesi, Umumi Kütüphanesi, Vatan Kütüphanesi, Halk Kitaplığı gibi çeşitli isimler almışlardır. Kütüphaneler en son 1974 yılında Kültür Bakanlığı’na bağlamıştır.

Yurdumuzun belli başlı büyük kütüphaneleri arasında; İstanbul’da Süleymaniye ve Beyazıd Devlet Kütüphaneleri, Ankara’da Milli Kütüphane, Millet Meclisi Kütüphanesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphaneleri yer almaktadır. Bu kütüphanelerden Milli Kütüphane 1946 yılında iki kitapla açılmış, günümüzde bu sayı 620 bine kadar ulaşmıştır.

Ülkemizdeki kütüphanelerde uygulanan kitap sınıflama sistemi şu şekildedir:

000 Genel konular

100 Felsefe ve psikoloji

200 Din

300 Sosyal Bilimler 400 Dil

500 Doğa Bilimleri ve Matematik

600 Teknoloji

700 Sanat

800 Edebiyat

900 Coğrafya ve Tarih