Küp, en bilinen geometrik şekiller biridir ve aşağıdaki gibidir.

Şimdi, bu küpü inceleyerek kaç adet köşesi, kaç adet yüzeyi ve kaç adet kenarı olduğunu bulalım. Bunun için ilk olarak köşe, yüzey ve kenarları gösterelim ve daha sonra saymaya başlayalım.

kup

Küpün yüzeyi: Küpün 6 adet yüzeyi vardır.
Küpün ayrıt sayısı: Küpün eşit uzunlukta 12 ayrıtı vardır.
Küpün Köşesi: İki ayrıtının kesiştiği yere köşe denir. 8 Köşesi vardır.
KÜP
Tanımı: Bütün ayrıtları eşit olan dikdörtgenler prizmasına küp denir.
Küpün Özellikleri:
1. Küpün 6 yüzü 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.
2. Karşılıklı yüzleri birbirine paralel ve alanları eşittir.
3. Karşılıklı ayrıtları dörder dörder paralel ve uzunlukları eşittir.
4. Bütün yüzleri birbirine eş karesel bölgelerdir.
5. Bir yüze ait karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçasına yüz köşegeni denir.
6. Aynı yüze ait olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir.
7. Bir köşeden çıkan ayrıtlara prizmanın boyutları denir. Bu boyutlar en boy ve yüksekliktir.
8. Yüz köşegenin uzunluğu e=a√2
9. Cisim köşegeninin uzunluğu f=a√3
Not: Küpün cisim köşegenin uzunluğu, bir ayrıtın uzunluğunun √3 katına eşittir.
Küpün alanı : Taban alanı: Ta=a² Yanal alanı: Ya=Ç.h , Ya=4.a²
Not: Küpün yanal alanı bir ayrıtının karesinin 4 katına eşittir. Bütün alan, A=6.a² Küpün bütün alanı bir ayrıtının karesinin 6 katına eşittir.
Küpün hacmi : V=Ta.h , V=a².a , V=a³ Küpün hacmi, bir ayrıtının küpüne eşittir.