Ayrıt tanımı; farklı düzlemlerin birbirleri ile temas ettikleri doğrusal bölgeler şeklindedir.
Koninin tabanı tek bir dairesel düzlem iken yan kısımları oval olduğu için tekbir düzlem olarak kullanılamaz. Çünkü düzlem de derinlik yoktur, yani oval olamaz. Oval olan kısımlar derinliğe sahip olduklarından tekbir düzlem teşkil etmezler. Çemberin sonsuz kenarlı çokgen olduğunu açıklamıştık; oradan hareketle ardışık her iki noktanın oluşturduğu üçgensel düzlemler koninin yan yüzlerini oluşturur. Bu da koninin sonsuz tane yan yüzü olduğu gösterir. Ayrıca hiçbir şekilde 4 taneden az düzlem kullanarak bir kapalı şekil elde edemezsiniz, yani koninin en az dört yüzeyi olduğu kesindir. Farklı düzlemlerin kesiştikleri bölgelerde ise köşeler vardır, yani dörtten fazla köşesi olduğu da kesindir. Ayrıca en basit bir üç boyutlu şeklin bile ön yüzeyi arka yüzeyi yan yüzeyi vs. varken koninin önü arkası yanı olmaz mı?

Sonuç olarak koni;

Sonsuz tane yan yüzey,
Bir tane taban yüzeyi
Sonsuz tane yüzey
Sonsuz tane ayrıt
Sonsuz tane köşe vardır.
NOT: Soru kitaplarında koninin 2 yüzeyi (1 taban 1 yan yüzey)olduğu ve köşe ve ayrıtı yok kabul edilir.
NOT: Pi sayısın olduğu her yerde bir sonsuzluk vardır!

slide_7