Payları Aynı Olan Kesirleri Büyükten Küçüğe Sıralama

Payları aynı olan kesirleri sıralarken paydası küçük olan kesir en büyüktür. Paydası büyük olan ise en küçük kesirdir.

kesir1

Paydaları Aynı Olan Kesirleri Büyükten Küçüğe Sıralama

Paydaları aynı olan kesirleri sıralarken payı büyük olan kesir en büyüktür. Payı küçük olan ise en küçük kesirdir.

kesir2

Tam Sayılı Kesirleri Büyükten Küçüğe Sıralama

Tam sayılı kesirleri sıralarken tam kısmı büyük olan kesir en büyüktür. Tam kısmı küçük olan kesirler en küçük kesirdir. Tam kısımları aynı olan kesirlerde ise kesir kısmına bakarak büyüklük küçüklük ilişkisine karar verilir.

kesir3