Böcek familyasına ait olan karıncalar, gruplar halinde yaşayan ve dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip canlılardır. Bugüne dek tespit edilmiş 10.000’in üzerinde karınca türü vardır. Karıncalar koloniler halinde, toprağın altında yaptıkları yuvalarında yaşar. Yeraltı şehrini andıran bu yuvaların boyları bir metreyi bulabilir.

kralicekarinca-750x410

Karınca koloni sistemi 3 gruba ayrılır.

  1. Üreme yeteneği olan kraliçe ve erkek karıncalar
  2. Asker karıncalar
  3. İşçi karıncalar

Kraliçe karıncanın temel görevi yeni karıncalar dünyaya getirerek kolonisini güçlendirmektir. Bir kraliçe karınca bir gün içerisinde 30.000 yumurta yumurtlar. Kraliçenin ömrü ortalama 10- 15 yıldır ve bu süre içerisinde 160 milyondan fazla karıncayı dünyaya getirir. Yumurtaların yetişkin karıncaya geçiş süresi, türlere göre değişmekle birlikte ortalama 8 ila 12 hafta arasındadır.

Erkek karıncaların görevi ise kraliçe karıncayı döllemektir. Döllenme tamamlandıktan sonra erkek karınca görevini tamamlar ve ölür. Kraliçe, erkekten aldığı spermleri vücudunda bir bölümde saklayarak gerektiğinde yumurtaları döller. Döllenmiş yumurtalardan dişi karıncalar (işçi) döllenmemiş yumurtalardan ise erkek karıncalar çıkar.

Koloni kurmanın ilk aşaması çiftleşme uçuşudur. Bu uçuş bazı türler için havada bazı türler için de yerde gerçekleşir. Erkek karınca vücudundaki bütün spermi kraliçeye verir ve çiftleşmenin hemen ardından ölür. Kraliçe aldığı spermleri bir kesede saklar ve hayatı boyunca yumurtaları döllemek için tek çiftleşmeden elde ettiği bu spermleri kullanır.

Döllenmiş kraliçe, yuva için uygun yeri belirledikten sonra toprak altında bir yer açar. Bu süreçte kanatlarını kaybeder ve ilk yumurtalarını yuvasına bırakır. Kraliçenin yuva içerisindeki besin kaynağı kaybettiği kanatlarıdır. Yavrular büyüyene kadar sadece kendi kanatlarını yiyerek beslenir. Yumurtalardan çıkan larvalar koloninin ilk işçi karıncaları oluşturur. Bu karıncalar kraliçenin kısır kız yavrularıdır. Yavrular, büyüyene kadar kraliçe karıncanın ürettiği bir salgı ile beslenir.  Büyüyen yavrular kraliçenin bakımıyla ilgilenir ve her türlü ihtiyacı yine işçi karıncalar tarafından gerçekleştirilir. Yuvanın genel durumuna ilişkin bilgiler işçi karıncaların feromonları aracılığıyla kraliçeye iletilir. Bu bilgilere göre kraliçe koloni düzenini sağlar. Örneğin asker karınca sayısında bir azalma varsa, kraliçe yeni yavruların asker karıncaya dönüşmesini sağlayacak bir kimyasala yönlendirir.