Kareler nasıl isimlendirilir? 4. sınıf Karenin isimlendirilmesi konusu kısa özeti.

Karenin İsimlendirilmesi

• Köşeler büyük harfle belirtilir.
• Komşu köşeler sırayla takip edilerek isimlendirilir.
• Köşelerin alfabetik sıraya uygun isimlendirilmesi gerekmez.
• Kare isimlendirilirken dört köşenin adı sırayla yazılır.
• Karenin kenarları birer doğru parçasıdır. Bunlar iki ucun harfleri sırayla yazılıp üzerine işareti — veya [ ] sembolleri konularak isimlendirilir.
• Bir kenarının uzunluğu \displaystyle \left| {} \right| sembolü kullanılarak gösterilir.

kare

*ABCD karesi olarak isimlendirilir.
*ABCD karesinin [AB] , [BC], [CD] ve [DA] kenarları vardır.
*Bu kenarlar abbccd ve da şeklinde de gösterilebilir.
*Örneğin [AB] kenarının uzunluğunu belirtmemiz gerektiğinde ab  = 2 cm şeklinde belirtiriz.